Når lokationen er konfigureret til at bruge styret læg-på-lager og pluk, tages prioriteterne i læg-på-lager-skabelonen for lokationen i betragtning, når leverancer lægges på lager. Prioriteter omfatter de minimale og maksimale mængder af placeringsindhold, der er fastsat for en bestemt placering og placeringsniveauerne. Hvis varerne ankommer i en stadig strøm, fyldes de oftest benyttede plukplaceringer derfor op, efterhånden som de tømmes.

Men lagervarer ankommer ikke altid i en stadig strøm. Nogle gange købes varer i store mængder, så virksomheden kan få en rabat, eller en produktionsenhed kan give mange af ét element for at opnå en lav kostpris. Derefter vil varer ikke blive modtaget på lageret igen i et stykke tid, og lageret skal med jævne mellemrum flytte varer til plukplaceringer fra massevarelageret.

Det kan også være, at lagerstedet vil foregribe modtagelsen af nye varer ved at tømme massevarelageret for varer, før de nye varer ankommer.

Hvis du udelukkende har fastsat placeringstypen for massevareplaceringer til Læg-på-lager, dvs. at handlingen Pluk ikke er markeret for placeringstypen, skal du altid sørge for, at plukplaceringerne genopfyldes, da typen Læg-på-lager ikke er foreslået for et pluk fra placeringer.

Sådan genopfyldes plukplaceringer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Bevægelseskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. I gruppen Funktion under fanen Handlinger skal du vælge Beregn genopfyldning for at åbne rapportformularsiden.

 3. Udfyld de relevante felter i vinduet for at begrænse omfanget af genopfyldningsforslag, der skal beregnes. Det kan f.eks. være, at du kun vil have forslag, der berører bestemte varer, zoner eller placeringer.

 4. Vælg knappen OK. Der oprettes nu linjer for de genopfyldningsbevægelser, der skal udføres ifølge de regler, der er defineret for placeringer og placeringsindhold varerne på placeringerne.

 5. Vælg Opret bevægelse i gruppen Funktion under fanen Handlinger, hvis du vil udføre alle de foreslåede genopfyldninger. Der er nu oprettet instruktioner i menuen Bevægelser, som kan udføres og registreres af lagermedarbejderne.

 6. Hvis du kun vil have udført nogle af forslagene, skal du slette de mindst vigtige og derefter oprette en bevægelse.

  Næste gang du beregner genopfyldning, vil de forslag, som du har slettet, blive genoprettet, hvis de stadig er gyldige til den tid.

Bemærk
Hvis en vare opfylder følgende betingelser:

 • Varen har en udløbsdato.
 • Feltet Vælg i overensstemmelse med FEFO på lokationskortet er markeret, og
 • Du bruger funktionen Beregn genopfyldning
Hvis alle disse betingelser er opfyldt, vil felterne Fra zonekode og Fra placeringskode være tomme, fordi den algoritme, der beregner, hvorfra varerne skal bevæges, kun udløses, når du aktiverer funktionen Opret bevægelse.

Tip

Se også