Eventuelle kontantrabatter beregnes, når en kreditnota bogføres. Kontantrabatten på kreditnotaer beregnes efter samme princip som kontantrabatter på fakturaer. Når der oprettes en kreditnota i forbindelse med en faktura, vil det mulige kontantrabatbeløb for fakturaen blive reduceret med kontantrabatbeløbet for kreditnotaen.

Koden Betalingsbetingelser danner grundlag for beregningen af kontantrabatten.

Sådan beregnes fakturarabat på en købskreditnota

  1. I feltet Søg skal du indtaste Købskreditnotaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Opret en ny kreditnota.

  3. Markér den kreditor, som kreditnotaen skal udlignes for, i feltet Leverandørnr. i oversigtspanelet Generelt.

    Hvis kreditoren er konfigureret med betalingsbetingelser, som tillader fakturarabatter på kreditnotaer, beregnes og anvendes rabatten, når du bruger funktionen Beregn fakturarabat. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives fakturarabatkoder på kreditorkort.

  4. Marker en vare på den første købslinje, og angiv en mængde i feltet Antal.

  5. Under fanen Handlinger i gruppen Funktion skal du vælge Beregn fakturarabat.

    Rabatten vises i feltet Fakturarabatbeløb på købskreditnotalinjen.

  6. Vælg Bogfør i gruppen Bogføring under fanen Handlinger for at bogføre kreditnotaen

Tip

Se også