Produktionsordrelinjer indeholder de varer, der skal produceres i produktionsordren.

Du kan indsætte produktionsordrelinjerne manuelt eller bruge funktionen, der kalkulerer produktionsordrelinjer fra hovedet.

Hvis du bruger funktionen til at beregne produktionsordrelinjer fra hovedet, sletter programmet de gamle produktionsordrelinjer og beregner nye produktionsordrelinjer.

Sådan beregnes linjer fra et produktionsordrehoved

 1. Indtast Fastlagt produktionsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Opret en ny fastlagt produktionsordre.

 3. I feltet Nummer skal du indsætte næste nummer i serien.

 4. Marker kilden til produktionsordren i feltet Kildetype.

 5. Marker varenummer, familie eller salgshoved, som produktionsordren genereres for, i feltet Kildenr..

 6. Udfyld felterne Antal og Forfaldsdato i overensstemmelse med dine specifikationer.

 7. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Opdater. Vinduet Opdater produktionsordre åbnes.

 8. Den aktuelle produktionsordre er markeret som standard i oversigtspanelet Produktionsordre.

 9. I følgende tabel beskrives de indstillinger, der er tilgængelige for denne kørsel.

  Indstilling Valg Beskrivelse

  Planlægningsretning

  Forlæns

  Planlægning begynder ved startdatoen og beregnes fremad til slutdatoen. Du skal angive startdatoen, hvis du vil bruge denne indstilling.

  Baglæns

  Planlægning slutter ved startdatoen og beregnes bagud til startdatoen.

  Beregn

  Linjer

  Markér dette felt for at beregne produktionsordrelinjerne.

  Rute

  Dette felt har ingen indflydelse på beregning af produktionsordrelinjerne.

  Komponentbehov

  Dette felt har ingen indflydelse på beregning af produktionsordrelinjerne.

  Lageragersted

  Opret indgående anmodning

  Dette felt har ingen indflydelse på beregning af produktionsordrelinjerne.

 10. Vælg knappen OK for at bekræfte dit valg. Nu beregnes produktionsordrelinjerne.

Tip

Se også