Hvis du har ændret produktionsordrelinjer, skal du også forny komponenterne i produktionsordren.

I det følgende beregnes rutelinjerne for en fastlagt produktionsordre. Du kan også oprette produktionsordrer med en anden status.

Sådan beregnes produktionsordrerutelinjer

 1. Indtast Fastlagt produktionsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn den relevante fastlagte produktionsordre på listen.

 3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Opdater. Vinduet Opdater produktionsordre åbnes.

 4. Den aktuelle produktionsordre er markeret som standard i oversigtspanelet Produktionsordre.

 5. I følgende tabel beskrives de indstillinger, der er tilgængelige for denne kørsel.

  Indstilling Valg Beskrivelse

  Planlægningsretning

  Forlæns

  Dette felt har ingen indflydelse på resultatet.

  Baglæns

  Dette felt har ingen indflydelse på resultatet.

  Beregn

  Linjer

  Du skal lade feltet stå tomt for at bevare den aktuelle produktionsordrelinje.

  Rute

  Markér dette felt for at beregne ruter.

  Komponentbehov

  Dette felt har ingen indflydelse på resultatet.

  Lagersted

  Opret indgående anmodning

  Dette felt har ingen indflydelse på resultatet.

 6. Vælg knappen OK for at bekræfte dine valg. Produktionsordrens rutelinjer opdateres.

Bemærk
Når du beregner produktionsordrerutelinjer, slettes tidligere ændringer i ruterne.

Tip

Se også