Du kan beregne kostprisen for et montageelement ved at akkumulere kostprisen for hver komponent og ressource i elementets montagestykliste. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Oprette montagestyklister.

En montagestyklistes kostpris svarer altid til den samlede kostpris for dens komponenter, varer og evt. ressourcer.

Bemærk
Hvis du vil beregne kostprisen for en montagestykliste, skal den overordnede vare og dens komponentvarer bruge kostmetoden Standard. Ressourcer på montagestyklisten akkumuleres, hvis de har en kostpris, der er defineret på ressourcekortet.

Standardkostmetoden bruges typisk til elementer, der gennemgår forarbejdningstrin som f.eks. montage og produktion. Styring af standardkostprisen for produktionsvarer er mere kompleks på grund af kapacitetsomkostninger. Du kan finde flere oplysninger i Om beregning af standardomkostning.

Sådan beregnes standardkostprisen for montagestyklister

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn varekorter til den nye montagestykliste, du lige har oprettet

 3. Vælg knappen Montage i gruppen Montage/Produktion under fanen Naviger, og vælg derefter Beregn kostpris. Vælg en af følgende indstillinger.

  Indstilling Beskrivelse

  Øverste niveau

  Beregner montageelementets standardkostpris som kostbeløbet for alle elementer, der er købt eller monteret på montagestyklisten uanset eventuelle underliggende montagestyklister.

  Alle niveauer

  Beregner montageelementets standardkostpris som summen af:

  • Den beregnede kostpris for alle underliggende montagestyklister på montagestyklisten.
  • Kostprisen for alle indkøbte varer på montagestyklisten.
  Bemærk
  Hvis der ikke er en montagestykliste eller montagestyklister i den montagestykliste, du beregner, kan du ikke se indstillingen, hvor du kan vælge det niveau, beregningen skal baseres på.

Omkostningerne ved de elementer, der udgør montagestyklisten, kopieres fra komponentvarekortene. Kostprisen på hver vare ganges med antallet, og den samlede kostpris vises i feltet Kostpris (standard) på montagevarekortet. Da feltet Kostmetode er indstillet til Standard, opdateres feltet Kostpris på varekortet også.

Tip

Se også