Vinduet Underleverandørkladde fungerer ligesom Planlægningskladde ved at beregne de nødvendige forsyninger, i dette tilfælde indkøbsordrer, som du kan gennemgå i regnearket og derefter oprette med funktionen Udfør aktionsmeddelelse.

Bemærk
Det er kun produktionsordrer med Frigivet som status, der kan åbnes og bruges fra en underleverandørkladde.

Sådan beregnes underleverandørkladden

  1. I feltet Søg skal du indtaste Underleverandørkladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Hvis du vil beregne kladden på skal du vælge Beregn underleverancer i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

  3. Sæt filtre på underleverandøroperationer eller arbejdscentre, hvor de udføres, for kun at beregne de relevante produktionsordrer i vinduet Beregn underleverancer.

  4. Vælg knappen OK.

    Gennemgå linjerne i vinduet Underleverandørkladde. Oplysningerne i kladden hentes fra produktionsordren og produktionsordrens rutelinjer og overføres til købsordren, når det dokument oprettes. Du kan slette en række, uden at det påvirker de oprindelige oplysninger, som du kan med andre kladder. Oplysningerne vises igen, næste gang du kører funktionen Beregn underleverancer.

Sådan oprettes købsordre på underleverance

  1. I feltet Søg skal du indtaste Underleverandørkladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg Udfør aktionsmeddelelse i gruppen Proces under fanen Handlinger.

  3. Vælg feltet Udskriv ordrer, hvis du vil udskrive købsordren, når den oprettes.

  4. Vælg knappen OK.

Hvis alle underleveranceoperationer sendes til den samme leverandørlokation, oprettes der kun én købsordre.

Den kladde, der nu udgør købsordren, slettes i kladden. Når en købsordre er oprettet, vises den ikke i regnearket igen.

Tip

Se også