Du kan bestemme det VIA-beløb, som skal bogføres på balancekontiene for periodeafslutningsrapporteringen. Det gør du ved at udføre kørslen Beregn VIA for sag.

Sådan beregnes VIA

 1. I feltet Søg Indtast VIA-cockpit for sag i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Beregn VIA for at åbne anmodningsvinduet Beregn VIA - finansafstemning i gruppen Proces under fanen Startside.

  Bemærk
  Du kan også få adgang til kørslen Beregn VIA - finansafstemning gennem følgende metoder:

  • fra sagen eller sagsopgavelinjer i gruppen på fanen Hjem i gruppen Proces peger du på VIA og vælger Beregn VIA.
  • Vælg Beregn VIA - finansafstemning under periodiske aktiviteter i sagsafdelingen.

 3. Udfyld felterne i oversigtspanelet Indstillinger. Hvis du vil have hjælp til et bestemt felt, skal du se Hjælp til kørslen. Du kan finde flere oplysninger i Beregn VIA - finansafstemning.

 4. Angiv filtre i oversigtspanelet Sag for at vælge, hvad du vil beregne. Hvis du ikke angiver et filter, vil al VIA blive beregnet.

 5. Vælg knappen OK for at starte kørslen.

Bemærk
VIA og registrering beregnes kun, det bogføres ikke til finansposterne. For at gøre dette skal du køre Bogfør igangværende arbejde, når du har beregnet VIA og registrering. Du kan finde flere oplysninger i Bogfør VIA - finansafstemning.

Tip

Se også