Det kan være nødvendigt at annullere en servicekontrakt, hvis kontrakten udløber, eller den er blevet annulleret af dig eller debitoren.

Sådan annulleres en servicekontrakt

  1. Indtast Servicekontrakter i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn den relevante servicekontrakt, du vil annullere.

  3. Vælg Åbn kontrakt i gruppen Funktioner under fanen Handlinger for at åbne servicekontrakten til redigering.

  4. Vælg den relevante årsagskode i feltet Annulleringsårsagskode i oversigtspanelet Detaljer. Hvis du vil tilføje flere årsagskoder, skal du vælge Avanceret for at åbne vinduet Årsagskoder og tilføje flere koder.

    Hvis afkrydsningsfeltet Angiv årsag til kontraktannul. i vinduet Serviceopsætning er markeret, skal du angive en annulleringsårsagskode, når kontrakten annulleres.

  5. Vælg Annulleret i feltet Status i oversigtspanelet Generelt.

  6. Hvis der findes fakturaer eller kreditnotaer til servicekontrakten, der ikke er bogført, vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte annulleringen. Vælg knappen Nej, hvis du vil tilbage til kontrakten for at bogføre dokumenterne, eller klik på Ja for at fortsætte annulleringen af kontrakten.

  7. Hvis der findes åbne forudbetalte poster til servicekontrakten, vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte annulleringen. Vælg knappen Nej, hvis du vil vende tilbage til kontrakten for at oprette en kreditnota, eller klik på Ja, hvis du vil fortsætte annulleringen af kontrakten.

Bemærk
Når kontrakten er blevet annulleret, er det ikke muligt at genoprette dens tidligere status.

Tip

Se også