Du kan annullere interaktionslogposter, hvis du har registreret en interaktion, som ikke er blevet udført.

Du kan bruge vinduet Interaktionslogposter til at annullere interaktionslogposter. Vinduet Interaktionslogposter indeholder interaktioner for en kontakt, sælger eller opgave afhængigt af, hvor du har åbnet vinduet. Følgende procedure viser, hvordan du annullerer en interaktion for en kontakt.

Sådan annulleres interaktionslogposter

  1. I feltet Søg skal du angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Kontakter skal du vælge den kontaktperson, der er involveret i interaktionen.

  3. På fanen Naviger skal du i gruppen Kontakt vælge Interaktionslogposter.

  4. Vælg den interaktionslogpost, du vil annullere, i vinduet Interaktionslogposter.

  5. På fanen Handlinger skal du i gruppen Funktioner vælge Skift markering i Annulleret.

  6. Bekræft den efterfølgende meddelelse.

Bemærk
Annullerede poster fjernes ikke fra vinduet Interaktionslogposter. De vises i stedet som annulleret.

Tip

Se også