Du kan have brug for at ændre en allokering, der allerede er oprettet.

Sådan ændres allokeringsnøgler

  1. I feltet Søg skal du angive Finansgentagelseskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg kladden med allokeringen i vinduet Finansgentagelseskladde.

  3. Vælg linjen med allokeringen. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Fordelinger.

  4. Ret de relevante felter.

  5. Luk vinduet Allokeringer.

Tip

Se også