Du kan ændre det årlige beløb på en servicekontrakt eller et kontrakttilbud til det korrekte beløb, der faktureres årligt.

Sådan ændres det årlige beløb på en servicekontrakt eller et kontrakttilbud

  1. Indtast Servicekontrakter eller Servicekontrakttilbud i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Marker den kontrakt eller det kontraktilbud, som du vil ændre det årlige beløb for.

  3. Vælg Åbn kontrakt i gruppen Funktioner under fanen Handlinger for at åbne servicekontrakten eller servicekontrakttilbuddet til redigering.

  4. Klik på oversigtspanelet Fakturadetaljer, og marker afkrydsningsfeltet Tillad beløb, der ikke stemmer, hvis du vil ændre det årlige beløb og fordele differencen i det årlige beløb manuelt på kontraktlinjerne. Ellers skal du rydde afkrydsningsfeltet i feltet Tillad beløb, der ikke stemmer og automatisk fordele differencen i det årlige beløb på kontraktlinjerne efter at have ændret det årlige beløb.

  5. Ret indholdet af feltet Årligt beløb efter behov. Det er ikke muligt at underskrive, dvs. konvertere til en servicekontrakt, hvis du arbejder på et kontrakttilbud, eller at låse en servicekontrakt, hvis det årlige beløb er negativt. Hvis det årlige beløb angives til nul, skal indholdet af feltet Faktureringsperiode angives til Ingen ved underskrivning eller låsning af servicekontrakten.

  6. Afhængigt af om afkrydsningsfeltet i feltet Tillad beløb, der ikke stemmer er markeret eller ikke, skal dul køre enten manuel eller automatisk fordeling af den årlige beløbsdifference. Derfor vil kontraktlinjerne blive opdateret på en måde, så feltværdien Årligt. Årlige beløb er lig med det nye årlige beløb.

Tip

Se også