Du kan tilpasse de baggrunds- eller tekstfarver, der bruges i Hjælp, så du nemmere kan læse indholdet af Hjælp.

Bemærk
Hvis du ændrer udseendet af Hjælp-emnerne i vinduet Hjælp, kan ændringerne også påvirke udseendet, når du får vist websider i Internet Explorer.

Sådan ændres farven på baggrund eller tekst i Hjælp

  1. Åbn vinduet Hjælp.

  2. Klik på Indstillinger, og derefter Internetindstillinger.

  3. Gå til fanen Generelt, vælg Tilgængelighed. Vælg Ignorer de farver, der er defineret på websider. Du kan også vælge at bruge de indstillinger, der er angivet i dit eget typografiark.

  4. Hvis du vil tilpasse de farver, der bruges i Hjælp, skal du gå til fanen Generelt, og vælge Farver. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug Windows-farver, og vælg derefter de skrfittype- og baggrundsfarver, som du vil bruge.

Tip

Se også