Når du bruger kontoskemaer, skal du bruge et foruddefineret kolonneformat.

Sådan ændres kolonneformater i kontoskemaer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoskemaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg det relevante kontoskemanavn i feltet Navn.

  3. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Rediger opsætning af kolonneformat.

  4. Vælg det ønskede kolonnelayoutnavn i feltet Navn, og vælg derefter knappen OK. Luk vinduet.

Tip

Se også