Når du registrerer en serviceartikellinje i en serviceordre eller et tilbud, angives der automatisk en standardsvartid i timer, og svardatoen og -tidspunktet beregnes i overensstemmelse hermed. Du kan om nødvendigt ændre svartiden i timer samt svardatoen og -tidspunktet.

Ændre svartiden for en serviceartikellinje

  1. I feltet Søg skal du angive Serviceordrer eller Servicetilbud og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den relevante serviceordre eller det relevante servicetilbud. Under fanen Startside i gruppen Administrer skal du vælge Serviceordre eller Servicetilbud. Derved åbnes vinduet til den pågældende serviceordre eller servicetilbud.

  3. Vælg den serviceartikellinje, du vil ændre svartiden for.

  4. Skriv de nye svartider eller svardatoen og -tidspunktet i feltet Svartid (timer) eller i felterne Svardato og Svartidspunkt.

Tip

Se også