Du kan manuelt ændre den opdeling af serviceprissætningen, som er blevet indsat for en serviceartikel i vinduet Serviceartikelkladde .

Sådan ændres serviceprissætning for serviceartikler

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordre og derefter vælge det relaterede link.

  2. Marker den relevant serviceordre, og åbn serviceordrekortet.

  3. Vælg den serviceartikellinje, som du vil ændre serviceprissætning for. Vælg Serviceartikelkladde i gruppen Linje under fanen Naviger.

  4. Du kan redigere felterne og slette eller indsætte poster i vinduet Serviceartikelkladde.

Du kan ikke tildele en serviceprisgruppe til en serviceartikellinje eller oprette serviceprissætning for den manuelt, hvis du har bogført de servicelinjer, der er knyttet til linjen, som Fakturer.

Tip

Se også