Hvis du vil finde ud af, hvorfor en bestemt vare har en bestemt gennemsnitlig kostpris, kan du gennemgå de bogførte poster, der har oprettet denne gennemsnitlige kostpris. Den gennemsnitlige kostpris beregnes som summen af Kostbeløb (faktisk) divideret med summen af det fakturerede antal.

Sådan kontrolleres kildeposter for at finde gennemsnitlig kostpris

  1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante varekort.

  3. Vælg feltet Kostpris i oversigtspanelet Fakturering. Vinduet Oversigt over beregning af gns. kostpris åbnes.

    I vinduet Oversigt over beregning af gns. kostpris kan du gennemgå kilderne til beregningen af den gennemsnitlige kostpris.

Tip

Se også