Når forhandlingerne er afsluttet, kan du lukke leads. Når du lukker et lead, kan du samtidig angive, hvorfor det lukkes. Funktionen forudsætter, at du har defineret lukkekoder for leads.

Du kan lukke leads fra vinduet Leadoversigt. Vinduet viser leads for kontakter, kampagner eller sælgere, afhængigt af hvorfra du åbner vinduet Leadoversigt. Følgende procedure viser, hvordan du lukker leads fra et sælger-/indkøberkort.

Sådan lukkes et lead

  1. I feltet Søg skal du angive Sælgere og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Sælgere vælges den sælger, der er ansvarlig for leadet.

  3. På kortet Sælger/indkøber skal du på fanen Naviger i gruppen Sælger vælge Leads og derefter vælge Liste.

  4. I vinduet Leadoversigt på fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Luk. Guiden Luk lead åbnes.

  5. Angiv, om leadet var vellykket eller ej ved at markere den relevante indstilling i det første vindue, og vælg knappen Næste.

  6. Udfyld derefter de andre relevante felter i guiden. For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

    Felterne Leadlukkekode og Lukket den er obligatoriske og skal udfyldes, før du kan vælge knappen Næste eller Udfør.

  7. For at lukke leadet skal du vælge knappen Afslut.

Bemærk
Når du har lukket leadet, er afkrydsningsfeltet Lukket markeret, og den dato, du har angivet i feltet Lukket den opdateres.

Tip

Se også