Hvis du vil fakturere mere end én købsleverance ad gangen, kan du bruge funktionen Saml leverancer.

Inden du kan oprette en samlet købsleverance, skal der være bogført mere end én leverance fra den samme leverandør i den samme valuta. Du skal med andre ord have udfyldt to eller flere købsordrer og bogført dem som modtaget, men ikke faktureret.

Når købsleverancer er samlet på en faktura og bogført, oprettes der en bogført købsfaktura for de fakturerede linjer. Feltet Faktureret (antal) på den oprindelige købsordre eller rammekøbsordre opdateres på basis af det fakturerede antal. Dog slettes det oprindelige købsdokument ikke, selvom det er blevet fuldt modtaget og faktureret, og du skal derfor slette købsdokumentet.

Sådan samles leverancer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Købsfakturaer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Opret en købsfaktura. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes købsfakturaer.

 4. Vælg Funktioner og derefter Hent købsleverancelinjer i oversigtspanelet Linjer.

 5. Vælg flere købsleverancelinjer, der skal indgå i fakturaen.

  Hvis du har valgt en forkert leverancelinje, eller hvis du vil begynde forfra, kan du bare slette linjerne på købsfakturaen og derefter bruge funktionen Hent købsleverancelinjer igen.

 6. Vælg Bogfør og derefter knappen OK i gruppen Bogføring under fanen Handlinger.

Sådan fjernes åbne købsordrer efter bogføring af kombineret modtagelse

 1. Indtast Slet fakturerede købsordrer eller Slet fakturerede rammekøbsordrer i feltet Søg, og vælg det relaterede link.

 2. Angiv filtre for at definere, hvilke odrer, der skal slettes der vælg derefter knappen OK.

 3. Du kan også slette de individuelle ordrer manuelt. Under fanen Startside i gruppen Administrer vælges Slet.

Tip

Se også