Hvis du ønsker at returnere varer, der er dækket af forskellige købsreturvareorder, for den samme kreditor, skal du bruge funktionen Saml returvareleverancer.

Når du returnerer varerne, bogfører du de relaterede returvareordrer som leveret og dette opretter bogførte købsreturvareleverancer.

Når du skal fakturere varerne, kan du i stedet for at fakturere hver købsreturvareordre særskilt oprette en købskreditnota og automatisk kopiere de bogførte returvareleverancelinjer til dokumentet. Derefter kan du bogføre købskreditnotaen og spare tid ved at fakturere alle de åbne købsreturvareordrer samtidigt.

Når returleverancer er samlet på en faktura og bogført, oprettes der en bogført købskreditnota for de fakturerede linjer. Feltet Faktureret (antal) på den oprindelige købsreturvareordre opdateres på basis af det fakturerede antal. Dog slettes den oprindelige købsreturordre ikke, selvom den er blevet fuldt modtaget og faktureret, og du skal derfor slette købsreturvareordren.

I denne procedure antages det, at der er flere købsreturvareordrer på leverandøren, og de er bogført som leveret.

Sådan samles returvareleverancer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Købskreditnotaer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Opret en købskreditnota. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes købskreditnotaer.

 4. Vælg Funktioner og derefter Hent returvareleverancelinjer i oversigtspanelet Linjer.

 5. Vælg de returvareleverancelinjer, der skal indgå i fakturaen.

  Hvis du har valgt en forkert leverancelinje, eller hvis du vil begynde forfra, kan du bare slette linjerne på købskreditnotaen og så bruge funktionen Hent returvareleverancelinjer igen.

 6. Vælg Bogfør og derefter knappen OK i gruppen Bogføring under fanen Handlinger.

Fjerne åbne købsreturvareordrer efter bogføring af kombineret returvareleverance

 1. Indtast Vælg Slet fakturerede købsreturvareordrer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Angiv filtre for at definere, hvilke odrer, der skal slettes der vælg derefter knappen OK.

 3. Du kan også slette de individuelle ordrer manuelt. Under fanen Startside i gruppen Administrer vælges Slet.

Tip

Se også