Hvis du har tilmeldt dig Office 365, kan Microsoft Dynamics NAV bruge denne service til at åbne og gemme dokumenter. Når du f.eks. udlæser en rapport til Excel og gemmer den på Office 365, kan Microsoft Dynamics NAV bruge den Microsoft Excel Web App, som din Office 365-konto bruger til at åbne bilaget.

Før du kan bruge Office 365 og SharePoint Online med Microsoft Dynamics NAV, skal du konfigurere servicen i Microsoft Dynamics NAV.

Hvis du vil bruge den samme mappe til at gemme midlertidige filer for alle brugere, skal du angive en delt brugerkonto. Ellers gemmes hver brugers midlertidige filer i deres personlige dokumentlager på SharePoint-webstedet.

Hvis du vil konfigurere onlinedokumentlagring i Microsoft Dynamics NAV

 1. I feltet Søg skal du indtaste Konfiguration af onlinedokumentlager og derefter vælge det relaterede link.

 2. I vinduet Konfiguration af onlinedokumentlager skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Tjeneste-id

  Angiver en entydig kode for servicen, som du bruger til at få adgang til og lagre bilag.

  Du kan definere din egen kode, fordi dette id kun bruges internt i Microsoft Dynamics NAV til tilknytning til den tjeneste, der er angivet i feltet Lokation.

  Beskrivelse

  Angiver en beskrivelse til dokumenttjeneste, f.eks. Vores Office 365-konto.

  Lokation

  Angiver URI'en (Unified Resource Indicator) for webstedet på SharePoint Online, f.eks. https://Cronus.sharepoint.com.

  Mappe

  Angiver den mappe på dokumentlageret, som dokumenter skal gemmes i, f.eks. Forretningsdokumenter.

  Dette konfigurerer Microsoft Dynamics NAV til at gemme midlertidige filer i hver bruges personlige dokumentlager på det angivne SharePoint-websted. Når en bruger f.eks. sender Microsoft Dynamics NAV-data til Excel, bliver vedkommende bedt om at logge på SharePoint med sine Office 365-legitimationsoplysninger.

  Vi anbefaler, at du sikrer dig, at de midlertidige filer fjernes med jævne mellemrum.

  Vigtigt
  Hvis lokationen for din onlinedokumentlagring ændres, skal du opdatere konfigurationen i vinduet Konfiguration af onlinedokumentlager.

 3. Hvis du vil bruge en delt mappe til midlertidige filer, skal du også følge nedenstående trin.

  Hvis du følger disse trin, bliver brugerne ikke bedt om at logge på SharePoint, når de sender Microsoft Dynamics NAV data til Excel.

  1. På oversigtspanelet Delte dokumenter skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt Beskrivelse

   Dokumentlager

   Angiver navnet på dokumentbiblioteket, f.eks. Dokumenter.

   Brugernavn

   Angiver den konto, som Microsoft Dynamics NAV Server skal bruge til at logge på dokumenttjenesten.

   Tip
   Vi anbefaler dig at angive et andet brugernavn end den administrative konto. På denne måde reduceres risikoen for, at brugerne f.eks. får adgang til administrative indstillinger. Hvis dit brugernavn som administrator f.eks. er CronusAdministrator@Cronus.onmicrosoft.com, kan brugernavnet til Microsoft Dynamics NAV Server være nav@Cronus.onmicrosoft.com eller et hvilket som helst af de almindelige brugernavne, som du har oprettet.

   Du skal angive en adgangskode for kontoen som beskrevet i følgende trin.

  2. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Angiv adgangskode.

  3. I det viste vindue skal du angive og bekræfte adgangskoden for den konto, du har angivet i feltet Brugernavn. Vælg knappen OK.

   Når du har konfigureret tjenesten, kan du teste, om den konfiguration er gyldig.

  4. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Afprøv forbindelse.

   En meddelelse viser resultatet af testen.

Nu kan brugerne bruge den specificerede lagringstjeneste til onlinedokumenter for at åbne og gemme dokumenter fra Microsoft Dynamics NAV.

Du kan også angive den e-mailkonto, som hver bruger logger på Office 365 eller SharePoint Online med, i vinduet Brugerkort.

Hvis du vil deaktivere integrationen med Office 365 under fanen Handlinger i gruppen Generelt, skal du vælge Slet. Med denne handling ryddes alle værdier i vinduet Konfiguration af onlinedokumentlager. Microsoft Dynamics NAV vil bruge de versioner af Office, der er installeret på brugerens computere.

Tip

Se også