Før du kan oprette momsrapporter, skal du angive, hvilke processer, der skal bruges til at udskrive eller eksportere rapporter.

Vigtigt
For at konfigurere disse processer, skal du være bekendt med C/AL-udvikling og forstå, hvordan kodeenheder virker i Microsoft Dynamics NAV. Hvis du ikke er fortrolig med kodeenheder, skal du kontakte din certificerede partner for Microsoft Dynamics NAV.

Momsrapport konfiguration kodeenheder

Momstrapportkonfiguration i Microsoft Dynamics NAV sker i kodeenheder. Centralt i konfigurationen finder vi kodeenhed ID 740, der fungerer som en mediator, der kan kaldes fra forskellige objekter og overføre data rundt uden at disse objekter kender til hinanden.

I kodeenhed ID 740,kan du angive, hvilke kodeenheder, der skal køres, når brugerne vil udskrive eller eksportere en momsrapport. Ved at følge et mæglingsdesignmønster kalder vinduet Momsrapport kodeenhed ID 740, og Microsoft Dynamics NAV læser derefter, hvordan der udskrives eller eksporteres. Du kan tilføje yderligere funktioner til denne kodeenhed, men den følgende tabel beskriver de funktioner, der er forudkonfigureret. Du kan for hver funktion angive en eller flere kodeenheder eller rapporter til håndtering af faktiske processer.

Funktion Beskrivelse

GetLines

Angiver, hvilken proces, der skal køres, når en bruger ønsker at importere momsposter til vinduet Momsrapport.

Udlæs

Angiver, hvilken proces, der skal køres, når en bruger ønsker at eksportere en momsrapport fra vinduet Momsrapport for at sende den til skattemyndighederne.

Frigiv

Angiver, hvilken proces der skal køres, når en bruger har udskrives eller eksporteres en momsrapport, som så skal mærkes som frigivet.

Åbn igen

Angiver, hvilken proces, der skal køres, når en bruger ønsker at gensende en eksisterende momsrapport for at foretage en rettelse.

Udskrive

Angiver, hvilken proces, der skal køres, når en bruger ønsker at udskrive en momsrapprt fra vinduet Momsrapport.

Hvis du har flere rapportformater til, kan du skrive en CASE-sætning til at køre den relevante proces, afhængigt af brugerens valg af menupunkt.

Microsoft Dynamics NAV leveres med standardværdier for hver funktion, men du kan ændre dem efter behov. Hvis for eksempel din virksomhed ønsker at sende en momsrapport, der udskrives i et specifikt format eller på bestemt papir, kan du redigere funktionen Udskriv i kodeenhed 740, så den peger på et rapportobjekt, som du opretter. På denne måde vil du ikke behøve at redigere vinduesobjektetMomsrapport, så det tilgår din rapport, fordi menupunktet i vinduet altid blot kalder kodeenhed 740 til kørsel af, hvad funktionen Udskriv angiver.

I standardversionen af denne kodeenhed findes der flere funktioner til håndtering af andre funktionaliteter. Du kan for eksempel ændre standardimplementeringen til at udskrive ved hjælp af en anden rapport, eller til at acceptere andre værdier for feltet Momsrapportkonfig.kode.

Sådan konfigurere momsrapporter

  1. I Microsoft Dynamics NAV Development Environment åbnes Objektdesigner.

  2. Åbn kodeenhed 740 i designtilstand.

  3. Identificer funktionen for den aktivitet, du vil konfigurere, såsom funktionen Udskriv, og foretag de ønskede ændringer.

Når brugerne opretter en momsrapport, og de vælger at udskrive den, udskrives rapporten i det format, der er defineret af dit rapportobjekt, Min momsrapport.

Forudkonfigurerede kodeenheder

I dit land eller område kan Microsoft Dynamics NAV være ændret, så momsrapporter arbejder på en anden måde. Som i forbindelse med andre funktioner kan du redigere relevante tabeller og rapporter og oprette nye objekter, og du kan ændre forudkonfigurerede kodeenheder med dine ændringer.

I følgende tabel beskrives de foruddefinerede kodeenheder i Microsoft Dynamics NAV , som konfigurerer momsrapporter.

Id Navn Beskrivelse

740

Momsrapport Mediator

Central kodeenhed til konfiguration af aktiviteter, der er relateret til momsrapporter. Den er baseret på mæglingsmønstret, og andre objekter refererer til denne kodeenhed for at udløse den kode, der udfører aktiviteten.

741

Momsrapport Release/Åbn

Håndterer koden for markering af en momsrapport som frigivet eller genåbnet.

743

Eksport af momsrapport

Håndterer koden til eksport af en momsrapport til et filformat såsom XML eller plain text, så filen kan sendes til skattemyndighederne.

744

Kontroller momsrapport

Håndterer koden til afprøvning af, om den aktuelle momsrapport er konfigureret korrekt.

Brugerne kan ikke sende momsrapporter, der fejler valideringen, der er angivet i denne kodeenhed.

Tip

Se også