Når du har undersøgt og afprøvet alle konfigurationssoplysninger, kan du fortsætte med at kopiere data til produktionsmiljøet. Du kan oprette en ny virksomhed i samme database.

Kopiere data til et produktionsmiljø

  1. Åbn og initialiser den nye virksomhed.

  2. I feltet Søg skal du indtaste Konfigurationsregneark og derefter vælge det relaterede link.

  3. Under fanen Handlinger i gruppen Værktøjer skal du vælge Kopiér data fra virksomheden.

  4. I vinduet Kopiér virksomhedsdata skal du vælge feltet Kopiér fra. Vinduet Virksomheder åbnes.

  5. Vælg den virksomhed, der skal kopieres data fra. Vælg knappen OK.

    En liste over tabeller, der er valgt under konfigurationsregnearket, åbnes. Det er kun tabeller, der indeholder poster, der medtages på denne liste.

  6. Vælg de tabeller, som du ønsker at kopiere data fra, og vælg Kopiér data. I vinduet Kopiér virksomhedsdata skal du vælge knappen OK.

Tip

Se også