Du kan kopiere værdier, der ofte bruges fra en eksisterende virksomhed til en ny, så længe begge virksomheder er i den samme database. Hvis du f.eks. har en standardliste med symptomkoder, der er fælles for alle dine servicestyringsimplementeringer, kan du nemt kopiere koderne fra én virksomhed til en anden.

Kopiere data til en ny virksomhed ved brug af RapidStart-tjenester

  1. Åbn det nye regnskab.

  2. I feltet Søg skal du indtaste Konfigurationsregneark og derefter vælge det relaterede link.

  3. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Kopiér data fra virksomhed.

  4. I vinduet Kopiér virksomhedsdata skal du vælge en virksomhed, der skal kopieres fra, i feltet Kopiér fra. Vælg knappen OK.

  5. Vælg en tabel fra en af de konfigurationspakker, som du har importeret, og vælg Kopiér data i gruppen Behandle under fanen Start.

Tip