Når du har udfyldt hoved og linjer i afstemningen af bankkontoen, skal du sammenligne de foreslåede linjer med transaktionerne på bankens kontoudtog. Hvis afstemningslinjerne ikke passer med bankens udtog, skal du rette linjerne.

Sådan rettes bankafstemningslinjer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bankafstemning og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den relevante bankkontoafstemning.

  3. Vælg de linjer, der vises på afstemningslinjerne, men ikke på bankens kontoudtog.

  4. Under fanen Startside i gruppen Administrer vælges Slet.

  5. Indsæt en ny linje, og udfyld felterne med transaktiondata på bankkontoudtoget, der ikke vises på afstemningslinjerne.

  6. Indsæt nye linjer for renter eller gebyrer fra bankens kontoudtog.

Feltet Difference viser nu beløbene med alle nye poster, der er oprettet i trin 3 og 5, fordi de endnu ikke er afstemt med bankposter. Feltet Forskel viser 0 for poster, der blev foreslået af programmet, da disse poster er automatisk anvendt.

Det er ikke muligt at bogføre bankafstemninger, medmindre summen af indholdet i feltet Kontoudtogs slutsaldo er lig med indholdet i feltet Total Balance. For at opnå denne balance, skal du udligne poster.

Tip

Se også