Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.

Du kan rette eller annullere en bogført salgsfaktura. Dette er nyttigt, hvis du laver en fejl, eller hvis debitoren anmoder om en ændring.

Vigtigt
Efter en bogført salgsfaktura er blevet helt eller delvist betalt, kan du ikke rette eller annullere den fra selve den bogførte salgsfaktura. I stedet for skal du manuelt oprette en salgskreditnota for at gøre salget ugyldigt og tilbagebetale debitoren. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Behandle salgsreturvarer eller annulleringer.

I vinduet Bogført salgsfaktura skal du vælge knappen Ret eller Annuller for at udføre de handlinger, der er beskrevet i den følgende tabel.

Knap Beskrivelse

Ret

Den bogførte salgsfaktura er annulleret.

En ny salgsfaktura med de samme oplysninger oprettes. Du kan foretage rettelsen og derefter fortsætte salget. Den nye salgsfaktura har et andet nummer end den første salgsfaktura.

En rettelsessalgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura. På den oprindeligt bogførte salgsfaktura er afkrydsningsfelterne Annulleret og Betalt markeret.

Annuller

Den bogførte salgsfaktura er annulleret.

En rettelsessalgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura. På den oprindeligt bogførte salgsfaktura er afkrydsningsfelterne Annulleret og Betalt markeret.

Når du retter eller annullerer en bogført salgsfaktura, anvendes den rettede salgskreditnota på alle finanskonti og lageropgørelsesposter, der blev oprettet, da den oprindelige salgsfaktura blev bogført. På denne måde tilbageføres den bogførte salgsfaktura i dine finansposter, og rettelsessalgskreditnotaen efterlades til revisionsspor.

Hvis du vil rette en bogført salgsfaktura

 1. I Rollecenter skal du vælge Bogf. salgsfakturaer.

 2. Vælg den bogførte salgsfaktura, som du vil rette.

  Bemærk
  Hvis afkrydsningsfeltet Annulleret er markeret, kan du ikke rette den bogførte salgsfaktura, da den allerede er rettet eller annulleret.

 3. I vinduet Bogført salgsfaktura under fanen Startside, i gruppen Ret, skal du vælge Ret.

  En ny salgsfaktura med de samme oplysninger oprettes, hvor du kan foretage en rettelse. Feltet Annulleret på den første bogførte salgsfaktura ændres til Ja.

  En salgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura.

 4. På fanen Startside i gruppen Faktura skal du vælge Vis rettelseskreditnota for at få vist den bogførte salgskreditnota, som gør den oprindelige bogførte salgsfaktura ugyldig.

Hvis du vil annullere en bogført salgsfaktura

 1. I Rollecenter skal du vælge Bogf. salgsfakturaer.

 2. Vælg den bogførte salgsfaktura, som du vil annullere.

  Bemærk
  Hvis afkrydsningsfeltet Annulleret er markeret, kan du ikke annullere den bogførte salgsfaktura, da den allerede er annulleret eller rettet.

 3. I vinduet Bogført salgsfaktura under fanen Startside, i gruppen Ret, skal du vælge Annuller.

  En salgskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte salgsfaktura. Feltet Annulleret på den første bogførte salgsfaktura ændres til Ja.

 4. På fanen Startside i gruppen Faktura skal du vælge Vis rettelseskreditnota for at få vist den bogførte salgskreditnota, som gør den oprindelige bogførte salgsfaktura ugyldig.

Tip

Se også