Dette emne gælder for Microsoft Dynamics NAV C5 Danmark.

Du kan rette eller annullere en bogført købsfaktura. Dette er nyttigt, hvis du vil rette en skrivefejl, eller hvis du ønsker at ændre købet tidligt i ordreprocessen.

Vigtigt
Hvis du allerede har betalt for produkter på den bogførte købsfaktura, kan ikke du rette eller annullere den fra selve den bogførte købsfaktura. I stedet skal du manuelt oprette en købskreditnota for at tilbageføre købet. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Behandle købsreturvarer eller annulleringer.

I vinduet Bogført købsfaktura kan du vælge knappen Ret eller Annuller for at udføre de handlinger, der er beskrevet i den følgende tabel.

Knap Beskrivelse

Ret

Den bogførte købsfaktura annulleres.

En ny købsfaktura med de samme oplysninger oprettes. Du kan foretage rettelsen og derefter fortsætte købet. Den nye købsfaktura har et andet nummer end den første købsfaktura.

En rettelseskøbskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte købsfaktura. På den oprindeligt bogførte købsfaktura er afkrydsningsfelterne Annulleret og Betalt markeret.

Annuller

Den bogførte købsfaktura annulleres.

En rettelseskøbskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte købsfaktura. På den oprindeligt bogførte købsfaktura er afkrydsningsfelterne Annulleret og Betalt markeret.

Når du retter eller annullerer en bogført købsfaktura, anvendes den rettede købskreditnota på alle finanskonti og lageropgørelsesposter, der blev oprettet, da den oprindelige købsfaktura blev bogført. På denne måde tilbageføres den bogførte købsfaktura i dine finansposter, og rettelseskøbskreditnotaen efterlades til revisionsspor.

Sådan rettes en bogført købsfaktura

 1. I Rollecenter skal du vælge Bogf. købsfakturaer.

 2. Vælg den bogførte købsfaktura, som du vil rette.

  Bemærk
  Hvis afkrydsningsfeltet Annulleret er markeret, kan du ikke rette den bogførte købsfaktura, da den allerede er rettet eller annulleret.

 3. I vinduet Bogført købsfaktura på fanen Startside i gruppen Ret skal du vælge Ret.

  En ny købsfaktura med de samme oplysninger oprettes, hvor du kan foretage en rettelse. Feltet Annulleret på den første bogførte købsfaktura ændres til Ja.

  En købskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte købsfaktura.

 4. På fanen Startside i gruppen Reguler lager skal du vælge Vis rettelseskreditnota for at få vist den bogførte købskreditnota, som gør den oprindelige bogførte købsfaktura ugyldig.

Sådan annulleres en bogført købsfaktura

 1. I Rollecenter skal du vælge Bogf. købsfakturaer.

 2. Vælg den bogførte købsfaktura, som du vil annullere.

  Bemærk
  Hvis afkrydsningsfeltet Annulleret er markeret, kan du ikke annullere den bogførte købsfaktura, da den allerede er annulleret eller rettet.

 3. I vinduet Bogført købsfaktura på fanen Startside i gruppen Ret skal du vælge Annuller.

  En købskreditnota oprettes og bogføres automatisk for at annullere den oprindelige bogførte købsfaktura. Feltet Annulleret på den første bogførte købsfaktura ændres til Ja.

 4. På fanen Startside i gruppen Reguler lager skal du vælge Vis rettelseskreditnota for at få vist den bogførte købskreditnota, som gør den oprindelige bogførte købsfaktura ugyldig.

Tip

Se også