Det kan forekomme, at der er fejl i bankens kontoudtog. Hvis der er fejl i bankens kontoudtog, kan du ikke udligne den med en post. Der forbliver en difference i feltet Difference, og du kan ikke bogføre bankkontoafstemningen.

Sådan håndteres transaktioner i bankkontoudtog med fejl

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bankafstemning og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn den relevante bankkontoafstemning.

  3. Vælg den linje, der indeholder transaktionen med fejl.

  4. Klik på Difference i feltet Type. Når du gør dette, vises der en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil slette udligningen.

  5. Vælg Ja for at rydde feltet Udlignet i posten. Feltet Difference i alt viser stadig beløbet. Men så længe dette beløb er lig med summen af alle transaktioner på bankens kontoudtog på linjer, hvor feltet Type indeholder Difference, kan bankafstemningen bogføres.

Vigtigt
Fejlen kan rettes af banken på næste bankkontoudtog, hvorved banken registrerer en rettelsestransaktion i stedet for at tilbageføre transaktionen med fejl og derefter registrere den korrekte transaktion. I denne situation skal du manuelt angive transaktionen med fejl med Type = Difference og rette transaktionen med Type = Bankpost for at kunne udligne den med posten.

Tip

Se også