Du kan foretage rettelser i bogførte momsposter og ændre beløbene for den samlede salgs- eller købsmoms uden at ændre momsbasen. Det kan være nødvendigt, hvis du f.eks. modtager en faktura fra en leverandør, der har beregnet momsen forkert.

Selvom du måske har oprettet en eller flere kombinationer til håndtering af importmoms, skal du angive mindst én momsproduktbogføringsgruppekode. For eksempel kan du navngive den RETTELSER med henblik på korrektion, medmindre du kan bruge den samme finanskonto i feltet Købsmomskonto på momsbogføringslinjen.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes koder for importmoms.

Sådan rettes moms

  1. I feltet Søg skal du angive Finanskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Finanskladde udfyldes en kladdelinje for korrektionen. Angiv rettelsesbeløbet i feltet Beløb. Bemærk, at feltet Momsgrundlag (beløb) forbliver 0,00.

    Bemærk
    Du kan ikke skrive i feltet. De grundlæggende beløbsfelter er ikke inkluderet i standardlayoutet, men de kan indsættes af systemadministratoren.

  3. På fanen Startside skal du vælge Bogfør for at bogføre kladden.

Tip

Se også