Du vil muligvis gerne medtage en kolonne i et kontoskema for at beregne procenter af et totalbeløb. Hvis du f.eks. har et antal rækker, som specificerer salg efter dimension, kan du have en kolonne, som angiver procenten af det samlede salg, som hver række repræsenterer.

Sådan oprettes en kolonne, hvor procenten beregnes

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoskemaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg et kontoskema i vinduet Kontoskemanavne.

  3. På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Rediger kontoskema for at konfigurere en kontoskemarække til beregning af den total, som procentdelene baseres på.

  4. Indsæt en linje lige over den første række, som du vil vise en procent for.

    Udfyld felterne på linjen. I feltet Sammentællingstype skal du angive Angiv grundlag for procent. I feltet Sammentælling skal du indtaste en formel for den total, som procentdelen skal baseres på. Hvis række 11 f.eks. indeholder det samlede salg, indtastes 11.

  5. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Rediger kolonneformat for at konfigurere en kolonne.

    Udfyld felterne på linjen. I feltet Kolonnetype skal du vælge Formel. I feltet Formel skal du indtaste en formel for det beløb, som du vil beregne en procentdel for, efterfulgt af %. Hvis kolonnenummer N f.eks. indeholder bevægelsen, indtastes N %.

Gentag denne procedure for alle de grupper af rækker, du vil specificere efter procent.

Tip

Se også