Du kan bruge rammeordrer, når du har forpligtet dig til at købe store mængder af en vare, som skal leveres i mindre portioner over en bestemt periode. Du kan finde flere oplysninger i Om rammekøbsordrer.

Sådan oprettes en rammekøbsordre

 1. Indtast Rammekøbsordrer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Ny for at oprette en ny rammekøbsordre i gruppen Ny under fanen Startside.

 3. Tryk på Enter for at tildele en standardnummerserie i feltet Nr..

 4. Vælg leverandøren i feltet Leverandørnr..

 5. Lad feltet Ordredato være tomt. Når de forskellige købsordrer oprettes på basis af rammeordren, angives ordredatoen på købsordren automatisk til samme dato som den faktiske arbejdsdato.

  På detaljelinjerne kan du oprette separate linjer for hver varemodtagelse. Hvis du f.eks. vil have 1000 stk. fordelt ligeligt over fire måneder, skal du angive fire separate linjer på 250 stk hver.

 6. Linjer, i feltet Type for hver linje, vælges Vare. Vælg varen i feltet Nr..

 7. Angiv, hvor mange enheder der er bestilt til linjen i feltet Antal for hver linje.

  Feltet Modtag (antal) udfyldes automatisk og angiver det antal, som der skal oprettes købsordrer til på de forskellige modtagelsesdatoer.

 8. I feltet Forventet modt.dato skal du for hver linje, angive den dato, hvor denne vare skal modtages.

Sådan oprettes en købsordre fra en rammekøbsordre

 1. Hvis du vil oprette en ordre til en af linjerne, skal du fjerne antallet i feltet Modtag (antal) på alle de linjer, som du ikke vil modtage på nuværende tidspunkt.

 2. Når du er klar til at oprettet ordrer, skal du vælge Lav ordre i gruppen Generelt under fanen Handlinger. Vælg knappen Ja. Der vises en meddelelse med besked om, at rammeordren har fået tildelt et ordrenummer. Bemærk, at rammeordren ikke er slettet.

 3. Vælg knappen OK.

 4. Hvis du vil se resultatet af de foregående trin, skal du vælge Ikkebogførte linjer og derefter Ordrer i menuen Linjer i værktøjslinjen Linjer.

 5. Vælg den relevante købsordre i vinduet købslinjer. På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Vis bilag.

Konverterede rammeordredetaljer

 • Når rammeordren konverteres til en købsordre, indeholder købsordren alle linjerne fra rammeordren. Der vises antal på de linjer, hvor antallet i feltet Modtag (antal) blev slettet, men felterne Antal er tomme. Du bestemmer selv, om du vil lade linjerne være, redigere dem eller slette dem.

 • Antallet på købsordrelinjerne ikke må være større end antallet på den tilsvarende rammeordrelinje. Ellers kan du ikke bogføre købsordren.

  • Når købsordren bogføres som modtaget og/eller faktureret, opdaterer Microsoft Dynamics NAV felterne Modtaget (antal) og Faktureret (antal) på den tilhørende rammeordre.
  • Rammeordrenummeret og linjenummeret registreres som egenskaber for købslinjerne, når de oprettes på basis af en rammeordre.
 • Hvis købsordrerne ikke oprettes direkte fra rammeordren, men stadig har forbindelse til den, kan du oprette en forbindelse mellem en købsordre og en rammeordre ved at angive det tilhørende rammeordrenummer i feltet Rammeordrenr. på købsordrelinjen.

 • Når købsordren er oprettet på hele antallet på en rammeordrelinje, sikrer Microsoft Dynamics NAV at der ikke kan oprettes andre købsordrer for den samme linje ved at forhindre brugere i at indtaste et antal i feltet Modtag (antal). Hvis det er nødvendigt at føje flere enheder til en rammeordre, kan værdien i feltet Antal øges, hvorefter der kan oprettes flere ordrer.

 • Den fakturerede rammekøbsordre bibeholdes, indtil den slettes, enten med funktionen Slet (Ctrl + D) på individuelle rammeordrer eller vha. kørslen Slet fakturerede rammekøbsordrer.

Registrere rammeordreinteraktioner

 • Hvis en leverandør også er registreret som en kontakt i Salg & Marketing, og hvis du har specificeret en interaktionsskabelonkode for rammekøbsordrer i vinduet Marketingopsætning, registreres en interaktion automatisk i tabellen Interaktionslogpost, når du udskriver rammekøbsordren.

Tip

Se også