Rammeordrer bruges typisk, når en kunde har indvilliget i at købe et stort antal varer, der skal leveres i flere mindre portioner i løbet af en bestemt periode. Du kan finde flere oplysninger i Om rammesalgsordrer.

Dette emne indeholder følgende afsnit:

Sådan oprettes en rammesalgsordre.

 1. I feltet Søg skal du angive Rammesalgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Sådan oprettes en ny rammesalgsordre.

 3. I feltet Nr. kan du trykke på Enter-tasten for at vælge det næste ledige nummer. Udfyld feltet Sælg til kundenr..

 4. Lad feltet Ordredato være tomt. Når de enkelte salgsordrer oprettes på basis af rammeordren, angives salgsordrens ordredato til den faktiske arbejdsdato.

  I oversigtspanelet Linjer skal du oprette separate linjer for hver enkelt leverance. Hvis kunden f.eks. skal have 1000 enheder fordelt jævnt over fire uger, kan du angive fire separate linjer på 250 enheder hver.

 5. Marker Vare i feltet Type for hver linje, og udfyld feltet Nr..

 6. Angiv, hvor mange enheder der er bestilt til linjen i feltet Antal for hver linje.

  Feltet Lever (antal) udfyldes automatisk og viser det antal, som der skal oprettes salgsordrer til på de respektive leveringsdatoer.

 7. Angiv den dato, hvor denne vare skal leveres, i feltet Afsendelsesdato for hver linje.

 8. Vælg knappen OK.

Sådan oprettes en salgsordre med udgangspunkt i en rammesalgsordre

 1. Når du skal oprette en ordre til en af linjerne i rammemontageordren, skal du fjerne antallet i feltet Lever (antal) på alle de linjer, som IKKE skal leveres på nuværende tidspunkt.

 2. Når du er klar til at oprette ordrer, skal du under fanen Handlinger i gruppen Proces vælge Lav ordre og derefter vælge Ja. Der vises en meddelelse med besked om, at rammeordren har fået tildelt et ordrenummer. Bemærk, at rammeordren ikke er slettet.

 3. Vælg knappen OK.

 4. Hvis du vil se resultatet af de foregående trin, skal du vælge Handlinger i oversigtspanelet Linjer, vælge Linje, vælge Ikkebogførte linjer, og så vælge Ordrer.

 5. Markér den relevante salgsordre i vinduet Salgslinjer, i oversigtspanelet Linjer skal du vælge Handlinger, vælge Linje og derefter vælge Vis dokument.

Følgende gælder for salgsordrer, når de er oprettet ud fra rammesalgsordrer:

 • Når rammeordren konverteres til en salgsordre, indeholder salgsordren samtlige linjer fra rammeordren. Ordren omfatter også de linjer, hvor du slettede antallene i feltet Lever (antal), men Antal-felterne er tomme. Du bestemmer selv, om du vil lade linjerne være, redigere dem eller slette dem.
 • Det er vigtigt at huske, at antallet i salgsordren ikke må være større end antallet på den tilhørende rammeordrelinje. Ellers kan salgsordren ikke bogføres.
 • Når salgsordren bogføres som leveret og/eller faktureret, opdateres felterne Leveret (antal) og Faktureret (antal) i den tilhørende rammeordre.
 • Rammeordrenummeret og linjenummeret registreres som egenskaber for salgslinjerne, når de oprettes på basis af en rammeordre.
 • Hvis salgsordrerne ikke oprettes direkte fra rammeordren, men stadig har forbindelse til den, kan du oprette en forbindelse mellem en salgsordre og en rammeordre ved at angive det tilhørende rammeordrenummer i feltet Rammeordrenr. på salgsordrelinjen.
 • Når salgsordren er oprettet på hele antallet på en rammeordrelinje, kan en anden salgsordre ikke oprettes for den samme linje. Brugere kan ikke indtaste et antal i feltet Lever antal. Men hvis det er nødvendigt at føje flere enheder til en rammeordre, kan værdien i feltet Antal øges, hvorefter der kan oprettes flere ordrer.
 • Den fakturerede rammesalgsordre bliver liggende i systemet, indtil den slettes, enten ved sletning af enkelte rammeordrer eller ved at køre kørslen Slet fakt. rammesalgsordrer.
 • Hvis en kunde også er registreret som kontakt i modulet Marketing, og du har angivet en interaktionsskabelonkode for rammesalgsordrer i vinduet Marketingopsætning, registreres der en interaktion i tabellen Interaktionslogpost, når du vælger Udskriv for at udskrive rammesalgsordrerne.
Tip

Se også