Når du konfigurerer en ny virksomhed, genkendes og behandles tabelrelationer. Data importeres og anvendes i den rigtige rækkefølge. Dimensionstabeller importeres også, hvis de er inkluderet i konfigurationspakken.

For at hjælpe din kunde med at bruge konfigurationspakken, kan du føje et spørgeskema eller et spørgeskemasæt til pakken. Spørgeskemaet kan hjælpe kunden med at forstå de forskellige konfigurationsindstillinger. Typisk oprettes spørgeskemaer for større konfigurationstabeller i Microsoft Dynamics NAV, når en kunde kan kræve yderligere vejledning om, hvordan der vælges en relevant indstilling. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes konfigurationsspørgeskemaer.

Sørg for, at du er på RapidStart-tjenester-rollecentersiden for den oprindelige virksomhed. Hvis du vil ændre startside for Rollecenter, kan du se Sådan ændres rollecentre. Vælg profil-id'et for RapidStart.

Oprette en konfigurationspakke

 1. I feltet Søg skal du angive Konfigurationspakker og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. På oversigtspanelet Generelt skal du udfylde resten af felterne efter behov.

  For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

 4. Hvis du vil udelukke konfigurationsspørgeskemaer, konfigurationsskabeloner og konfigurationsregnearkstabeller fra pakken, skal du markere afkrydsningsfeltet Udeluk konfigurationstabeller. Ellers føjes disse tabeller automatisk til listen over pakketabeller, når du eksporterer pakken.

 5. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Hent tabeller. Kørselsvinduet Hent pakketabeller åbner.

  Vælg feltet Vælg tabeller. Vinduet Konfigurationsvalg åbnes.

 6. Under fanen Start i gruppen Behandle skal du vælge Markér alt for at føje alle tabellerne til pakken eller markere afkrydsningsfeltet Valgt for hver tabel på den liste, du vil tilføje.

 7. Vælg knappen OK. Antallet af tabeller, du har valgt, er angivet i feltet Vælg tabeller. Angiv yderligere indstillinger, og vælg derefter knappen OK. Microsoft Dynamics NAV-tabeller føjes til linjerne for konfigurationspakke kortet.

  Bemærk
  Du kan også gøre dette i konfigurationsarket. Markér de tabeller, du ønsker at medtage i pakken, og derefter skal du under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælge Tildel pakke.

 8. Hvis du vil vælge de felter, du vil medtage fra en tabel, skal du vælge tabellen, og på værktøjslinjen Linjer i menuen Tabel vælge Felter. Angiv, hvilke felter der er inkluderet i pakken. Alle felter er inkluderet som standard.

  Markér kun de felter, du vil medtage, og vælg Ryd inkluderede i gruppen Behandle under fanen Start. Hvis du vil tilføje alle felter, skal du vælge Angiv inkluderede.

  Hvis du vil angive, at feltdata ikke skal valideres, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Valider felt for feltet.

 9. Bestem, om du har indført potentielle fejl. Dette kan ske, når du ikke medtager tabeller, der er afhængige af din konfiguration. Vælg Valider pakke på gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

 10. Vælg knappen OK.

Når du har finjusteret listen over felter, der skal medtages i en tabel, kan du kontrollere dine resultater i Excel.

Filtrere og gennemgå dit datasæt

 1. Hvis du vil filtrere et bestemt sæt af poster, der skal medtages i pakken, skal du på værktøjslinjen Linjer i menuen Tabel vælge Filtre. Angiv de ønskede filterværdier.

  For at få yderligere oplysninger om a bestemt felt skal du markere feltet og derefter trykke på F1.

 2. På pakkekortet på værktøjslinjen Linjer i menuen Excel skal du vælge Udlæs til Excel.

  Bekræft de meddelelser, der aktiverer eksport af data til Excel. Den navngivne .xlsx-fil åbnes. Gennemse de poster, der er blevet udlæst.

  Luk Excel.

For visse tabeller som f.eks. en tabel, der skal indeholde masterdata, kan du angive en skabelon, der skal anvendes til data. Skabelonen kan medtage de ønskede felter, du vil anvende på alle masterdata, og som du aldrig vil variere. F.eks. kan du oprette en skabelon, der kan bruges sammen med debitordata. Skabelonen kan indeholde alle de obligatoriske felter, som derefter giver mulighed for ensartet import af standardiserede oplysninger. Oplysninger, der ikke kan standardiseres, som f.eks. debitornavn, behandles derefter, når du foretager en import af debitordata.

Medtage en skabelon til ansøgning til en tabel

 1. Vælg en tabel i pakkekortet, og vælg derefter feltet Dataskabelon.

  Der vises en liste over skabeloner, der er baseret på tabellen.

 2. Vælg en skabelon, og vælg derefter knappen OK.

Når pakken er fuldført, skal du bruge følgende procedure til at gemme pakken til en fil. Derefter kan du give pakken til en kunde eller partner, der kan bruge den.

Gemme og eksportere en konfigurationspakke

 • Vælg Udlæs pakke i gruppen Pakke under fanen Handlinger.

  Pakken oprettes i en .rapidstart-fil, som leverer pakkens indhold i komprimeret format. Konfigurationsspørgeskemaer, konfigurationsskabeloner og konfigurationsregneark føjes automatisk til pakken, medmindre du udtrykkeligt vælger at udelukke dem.

  Du kan gemme filen med et navn, der er beskrivende for dig, men du kan ikke ændre filtypenavnet. Den skal være .rapidstart.

Når du har oprettet en pakke, der opfylder de fleste af dine behov, kan du bruge den som grundlag for oprettelse af tilsvarende pakker. Dette kan øge gennemførselstiden og forbedre gentagelsesaspektet af RapidStart-tjenester.

Kopiere en konfigurationspakke

 1. I feltet Søg skal du angive Konfigurationspakker og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg en pakke fra listen, og under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Kopiér pakke.

 3. Angiv en kode for den nye pakke i feltet Ny pakkekode.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Kopiér data, hvis du også vil kopiere databasedata fra den eksisterende pakke.

 5. Vælg knappen OK.

Tip

Se også