Du kan oprette et kontaktkort for hver kontaktperson, der arbejder for de virksomheder, du er i interaktion med. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange kontaktpersoner du kan oprette for hver virksomhed. Du kan også oprette kontaktkort for personer, som du vil have registreret selvstændigt.

Kontrollér eventuelt indstillingerne for Overførte oplysninger i vinduet Marketingopsætning, før du opretter en kontakt.

Sådan oprettes der et kontaktkort for en person

 1. I feltet Søg skal du angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. I feltet Nummer skal du skrive et nummer på kontakten.

  Hvis du har defineret en nummerserie for kontakter i vinduet Marketingopsætning, kan du i stedet trykke på Enter og vælge det næste tilgængelige nummer.

 4. Vælg Person i feltet Type.

 5. I feltet Virksomhedsnr. skal du vælge den virksomhed, kontakten arbejder for, og vælge knappen OK. Kortet Kontakt udfyldes med oplysninger fra virksomhedens kontaktkort.

  Hvis personen ikke arbejder for en virksomhed, som er registreret, og du vil registrere personen som selvstændig, skal du lade feltet Firmanummer stå tomt.

 6. Indtast navnet på personen i feltet Navn. Vælg knappen AssistEdit for at angive yderligere oplysninger om kontaktpersonen.

 7. Udfyld de andre felter på kontaktkortet.

Bemærk
Indholdet i de felter, du har markeret i oversigtspanelet Overførte oplysninger i vinduet Marketingopsætning kopieres fra virksomheden til personerne i virksomheden.

Tip

Se også