Du kan oprette vurderinger af dine kontakter, der vises på kontaktkortet. Eksisterende spørgsmål og svar kan kombineres med nye spørgsmål og svar, som danner grundlag for din bedømmelse. Hvert svar i vurderingen får en pointværdi og afhængigt af det interval, du har defineret for kategorierne, grupperer vurderingssystemet dine kontaktpersoner i de kategorier, du har defineret.

Der er to metoder til oprettelse af vurderinger af dine kontakter. Du kan enten bruge guiden Opret vurdering, eller du kan konfigurere den manuelt.

Sådan oprettes kontaktpersonvurderinger ved hjælp af en guide

 1. I feltet Søg skal du angive Spørgeskemaer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Marker det relevante spørgeskama, og gå til fanen Hjem, hvor du i gruppen Proces kan vælge Rediger opsætning af spørgeskema.

 3. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Opret vurdering.

Sådan oprettes kontaktvurderinger manuelt

 1. I feltet Søg skal du angive Spørgeskemaer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg et eksisterende profilspørgeskema.

 3. Under fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Rediger opsætning af spørgeskema.

 4. I vinduet Opsætn. af profilspørgeskema, som åbnes, skal du vælge feltet Type, vælge Spørgsmål og derefter skrive dit spørgsmål i feltet Beskrivelse.

 5. Vælg Svar i den næste tomme linje i feltet Type, og skriv derefter svaret i feltet Beskrivelse.

 6. I feltet Prioritet skal du vælge feltet for at vælge den prioritet, du giver svaret.

 7. Indsæt værdier i felterne Fra værdi og Til værdi. Kontakter, der modtager point inden for det angivne interval, får svaret.

  Gentag trinnene for at skrive flere svar, der skal medtages i vurderingsspørgsmålet.

 8. Anbring markøren på spørgsmålslinjen på fanen Naviger i gruppen Linje, og vælg Oplysn. om spørgsmål.

 9. Marker afkrydsningsfeltet Automatisk klassificering på oversigtspanelet Klassificering i vinduet Oplysninger om profilspørgsmål.

 10. I feltet Kontaktklassefelt vælges indstillingen Vurdering.

 11. Udfyld feltet Min. besvarelsespct.. Standardværdien er 0.

  Dette angiver procentdelen af de spørgsmål, der skal besvares, for at denne vurdering kan beregnes i systemet.

 12. Under fanen Handlinger i gruppen Side vælges Svarpoint. Angiv det antal point, du vil give hvert svar i vinduet Svarpoint.

  Hvis du vil have vist en oversigt over de point, du har givet hvert svar, skal du vælge Liste i gruppen Point på fanen Naviger for at åbne vinduet Oversigt over svarpoint.

 13. Hvis du vil køre en opdatering, skal du gå tilbage til vinduet Opsætn. af profilspørgeskema. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Opdater klassifikation.

I vinduet Opsætn. af profilspørgeskema vises det antal kontaktpersoner, der opfylder dette kriterium, i feltet Antal kontakter samt på kontaktkortet for hver kontaktperson.

Tip

Se også