For at instruere banken i at overføre det indbetalte beløb fra kundens bankkonto til din virksomheds konto, opretter du en post i den direkte debiteringsopkrævning, der indeholder oplysninger om kundens bankkonto, de berørte salgsfakturaer og den direkte debiteringsbemyndigelse. Fra posten i den direkte debiteringsopkrævning, som fås som resultat, kan du derefter eksportere en XML-fil, som du sender eller overfører til din elektroniske bank til behandling. Du får besked fra banken om alle betalinger, der ikke kunne behandles af banken, og derefter skal du manuelt afvise de pågældende poster i den direkte debiteringsopkrævning.

Sådan oprettes en direkte debiteringsopkrævning

 1. I feltet Søg skal du angive Direkte debiteringsopkrævninger og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg Opret direkte debiteringsopkrævning i gruppen Ny under fanen Startside i vinduet Direkte debiteringsopkrævninger.

 3. I vinduet Opret direkte debiteringsopkrævning skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Fra forfaldsdato

  Angiv den tidligste forfaldsdato for betaling på salgsfakturaer, som du vil oprette en direkte debiteringsopkrævning for.

  Til forfaldsdato

  Angiv den seneste forfaldsdato for betaling på salgsfakturaer, som du vil oprette en direkte debiteringsopkrævning for.

  Partnertype

  Angiver, om der foretages direkte debiteringsopkrævning for debitorer af typen Virksomhed eller Person.

  Kun kunder med gyldig bemyndigelse

  Angiv, om der oprettes en direkte debiteringsopkrævning for debitorer, der har en gyldig direkte debiteringsbemyndigelse.

  Bemærk
  Der oprettes en direkte debiteringsopkrævning, også selvom feltet Direkte debiteringsbemyndigelses-id ikke er udfyldt på salgsfakturaen.

  Kun fakturaer med gyldig bemyndigelse

  Angiv, om der kun oprettes en direkte debiteringsopkrævning for salgsfakturaer, hvis der er valgt en gyldig direkte debiteringsbemyndigelse i feltet Direkte debiteringsbemyndigelses-id på salgsfakturaen.

  Bankkontonr.

  Angiv, hvilke af firmaets bankkonti den opkrævede betaling skal overføres til fra debitors bankkonto.

  Bankkontonavn

  Angiver navnet på den bankkonto, som du vælger i feltet Bankkontonr.. Dette felt udfyldes automatisk.

 4. Vælg knappen OK.

  Der føjes en direkte debiteringsopkrævning til vinduet Direkte debiteringsopkrævninger, og der oprettes en eller flere poster i direkte debiteringsopkrævning.

Sådan eksporteres en post i en direkte debiteringsopkrævning til en bankfil

 1. I vinduet Direkte debiteringsopkrævninger under fanen Startsiden i gruppen Behandl skal du vælge Poster i direkte debiteringsopkrævning.

 2. I vinduet Poster i direkte debiteringsopkrævning skal du markere den post, du vil eksportere, og derefter vælge filen Opret fil til direkte debitering under fanen Startside i gruppen Behandl.

 3. Gem eksportfilen på det sted, hvorfra du sender eller overfører den til din elektroniske bank.

  I vinduet Poster i direkte debiteringsopkrævning ændres feltet Status for direkte debiteringsopkrævning til Fil oprettet. I vinduet SEPA Direkte debiteringsbemyndigelser opdateres feltet Debettæller med én optælling.

Hvis den eksporterede fil ikke kan behandles, f.eks. fordi debitoren er insolvent, kan du afvise posten i den direkte debiteringsopkrævning. Hvis den eksporterede fil er blevet behandlet af banken, opkræves forfaldne betalinger for de involverede salgsfakturaer automatisk fra de berørte debitorer. I så fald kan du lukke opkrævningen.

Sådan afvise en post i en direkte debiteringsopkrævning

 • I vinduet Poster i direkte debiteringsopkrævning skal du markere den post, der ikke blev behandlet korrekt, og derefter vælge Afvis post under fanen Startside i gruppen Behandl.

  Værdien i feltet Status i vinduet Poster i direkte debiteringsopkrævning ændres til Afvist.

Sådan lukkes en direkte debiteringsopkrævning

 • I vinduet Poster i direkte debiteringsopkrævning skal du markere den post, der ikke blev behandlet korrekt, og derefter vælge Luk opkrævning under fanen Startside i gruppen Behandl.

  Den relaterede direkte debiteringsopkrævning er lukket.

Du kan nu fortsætte med at bogføre kvitteringer for betalinger for de involverede salgsfakturaer. Du kan gøre dette, mens du typisk bogfører betalingskvitteringer, f.eks. i vinduet Betalingsregistrering, eller du kan bogføre de relaterede betalingskvitteringer direkte fra vinduet Poster i direkte debiteringsopkrævning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Bogfør betalingskvitteringer i direkte debitering.

Tip

Se også