Du kan oprette salgs- og produktionsforecasts vha. vinduet Produktionsforecast.

Sådan oprettes et forecast

 1. I feltet Søg skal du indtaste Produktionsforecast og derefter vælge det relaterede link.

 2. På oversigtspanelet Generelt, vælges et forecast i feltet Produktionsforecastnavn. Hvis der er flere forecasts i systemet, kan du skelne imellem dem vha. navnet og forecasttypen.

 3. Vælg i feltet Lokationsfilter den lokation, som dette forecast skal gælde for.

 4. I feltet Forecasttype skal du vælge Salgsvare, Komponent eller Begge. Hvis du vælger Salgsvare eller Komponent, kan du redigere antallet efter periode. Hvis du vælger Begge, kan du ikke redigere antallet, men du kan vælge pilen til rullelisten og få vist produktionsforecastposter.

 5. Angiv et Datofilter, hvis du vil begrænse den mængde data, der skal vises.

 6. I oversigtspanelet Matrix for produktionsforecast skal du angive det prognosticerede antal for forecasts for salgsvarer eller Komponenter for de forskellige perioder.

 7. På oversigtspanelet Matrixindstillinger kan du angive tidsintervallet i feltet Vis efter for at ændre den periode, der er vist i den enkelte kolonne. Du kan vælge mellem følgende intervaller: Dag, Uge, Måned, Kvartal, År eller Regnskabsperiode, som opsætning i finansstyringen.

  Bemærk
  Du bør overveje, hvilket tidsinterval du vil bruge til fremtidige forecasts, så tidsintervallet er konsistent hele vejen igennem. Når du angiver et forecastantal, gælder det kun den første dag i det tidsinterval, du vælger. Hvis du f.eks. vælger en måned, skal du angive forecastantallet på den første dag i måneden. Hvis du vælger et kvartal, skal du angive forecastantallet på den første dag i den første måned i kvartalet.

 8. Vælg i feltet Vis som, hvordan forecastantal vises for tidsintervallet. Hvis du vælger Bevægelse, vises bevægelsen i saldoen for tidsintervallet. Hvis du vælger Saldo til dato, viser vinduet saldoen pr. den sidste dag i tidsintervallet.

Bemærk
Du kan også redigere et eksisterende forecast. I vinduet Produktionsforecastmatrix, på Handlinger skal du vælge Kopier produktionsforecast og udfylde vinduet Produktionsforecast med et eksisterende forecast. Antal kan redigeres efter behov.

Tip

Se også