Du kan oprette interaktioner for at registrere den interaktion og kommunikation, du har med kontakter.

Du kan først oprette interaktioner, når du har defineret interaktionsskabeloner. Du kan finde flere oplysninger i Sådan defineres interaktionsskabeloner.

Sådan oprettes en interaktion

 1. I feltet Søg skal du angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link.

  Du kan også oprette interaktioner fra kortet Sælger/indkøber eller Interaktionslogpost.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Proces skal du vælge Opret interaktion. Guiden Opret interaktion åbnes.

 3. Udfyld felterne i det første vindue i guiden, og vælg derefter knappen Næste.

  Felterne Interaktionsgruppekode, Sælgerkode, Kontaktnr., Dato og Beskrivelse er obligatoriske og skal udfyldes, før du kan vælge knappen Næste eller Udfør.

 4. Hvis den interaktionsskabelon, du har valgt, indeholder en vedhæftet fil, når du vælger knappen Næste i det første vindue i guiden, kan du enten åbne den vedhæftede fil eller få vist en dialogboks, hvorfra du kan indlæse en vedhæftet fil.

  Foretag de nødvendige ændringer i den vedhæftede fil, luk den og bekræft derefter den efterfølgende meddelelse.

 5. Udfyld derefter de andre relevante felter i guiden.

 6. Vælg knappen Udfør, når du er færdig med at indtaste oplysninger.

Hvis du vil udføre en anden opgave i Microsoft Dynamics NAV, før du afslutter interaktionen, kan du lukke guiden og vælge at afslutte interaktion på et senere tidspunkt.

Sådan udskydes en interaktion

 1. I guiden Opret interaktion skal du vælge knappen Luk.

  Når du vælger Ja, gemmes den nyoprettede interaktion i tabellen Interaktionslogpost.

  Hvis du har sammenkædet interaktionen med en kampagne, indsættes der en ny post i tabellen Kampagnepost.

 2. Hvis en udsat interaktion indeholder en vedhæftet fil, gemmes den i Microsoft Dynamics NAV. Du kan se den vedhæftede fil ved at åbne vinduet Udsatte interaktioner, vælge interaktionen med den vedhæftede fil, du vil se, og vælge knappen Vis.

Tip

Se også