Du kan oprette interaktioner for at registrere al interaktion og kommunikation, som du har med målgrupper, f.eks. direct mail.

Bemærk
Du kan først oprette interaktioner, når du har defineret interaktionsskabeloner.

Sådan oprettes interaktioner til målgrupper

 1. I feltet Søg skal du angive Målgrupper og derefter vælge det relaterede link.

 2. Udfyld felterne i oversigtspanelet Interaktion i vinduet Målgruppe for at angive, hvilken interaktion du vil knytte til målgruppen.

  Når du har tildelt en interaktion til målgruppe, kan du tilpasse interaktionen til hver kontakt i målgruppen. Du kan f.eks. vælge en anden interaktionsskabelon eller ændre den vedhæftede fil på linjerne i vinduet Målgruppe.

 3. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt skal du vælge Log. Vinduet Gemt målgruppe åbnes.

 4. Hvis du vil sende eller udskrive den vedhæftede fil, skal du vælge feltet Send vedhæftede filer.

  Hvis du vil oprette en ny målgruppe, der indeholder de samme kontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret opfølgningsmålgruppe. Du kan kun oprette en opfølgningsmålgruppe, hvis du har angivet nummerserier for målgrupper i vinduet Marketingopsætning.

 5. Der gemmes en interaktion, der er registreret for hver kontakt i målgruppen, i tabellen Interaktionslogpost, og målgruppen. Logførte målgrupper vises i vinduet Gemte målgrupper.

  Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Opret opfølgningsmålgruppe, oprettes der automatisk en ny målgruppe, der indeholder de samme kontakter som den målgruppe, du netop har gemt.

Tip

Se også