Hvis lokationen er sat op til at kræve pluk, men ikke leverance, skal du bruge dokumentet Pluk (lager) til at organisere og registrere plukaktiviteten.

Du kan oprette et pluk på følgende måder:

Disse tre metoder er beskrevet i dette emne.

Sådan anmoder du om et lagerpluk ved at frigive kildedokumentet

 • I forbindelse med salgsordrer, købsreturvareordrer og udgående overflytningsordrer opretter du lageranmodningen ved at frigive ordren. Hvis du vil gøre det, skal du under fanen Handlinger i gruppen Frigiv vælge Frigiv.
 • I forbindelse med produktionsordrer opretter du lageranmodningen til pluk af komponenter, når status på produktionsordren ændres til Frigivet, eller når den frigivne produktionsordre oprettes.
 • Når lageranmodningen er oprettet, kan en person, der arbejder med oprettelse af pluk, se, at kildedokumentet er klar til at blive plukket, og oprette et nyt plukdokument på basis af lageranmodningen.
 1. I feltet Søg skal du indtaste Pluk (lager) og derefter vælge det relaterede link.

 2. Opret et nyt pluk.

 3. Vælg et kildedokument for plukket ved at udfylde felterne Lokationskode og Kildedokument og derefter vælge et kildedokument i feltet Kildenr..

  Vælg et kildedokument ved at klikke på Startside, Behandl, Hent kildedokument for at få vist en liste over de udgående kildedokumenter, der kan plukkes på lokationen. Denne liste omfatter alle frigivne kildedokumenter for lokationen. Markér det dokument, du vil arbejde med, og vælg derefter knappen OK.

Pluklinjerne udfyldes med de linjer til kildedokumentet, der er klar til at blive plukket fra den lokation, der er angivet.

Sådan oprettes et pluk på basis af kildedokumentet

 1. I kildedokumentet, som kan være en salgsordre, købsreturvareordre, udgående overflytningsordre eller produktionsordre, skal du under fanen Handlinger i gruppen Lagersted vælge Opret læg-på-lager/pluk/bevægelse.

 2. I vinduet Opret læg-på-lager/pluk/bevægelse skal du vælge feltet Opret pluk (lager). Hvis du vil oprette en plukliste, skal du vælge feltet Udskriv dokument.

 3. Vælg knappen OK. Plukket fra lager oprettes, og hvis du har markeret feltet Udskriv bilag, udskrives pluklisten.

Sådan oprettes flere pluk fra lager med kørslen

 1. Åbn vinduet Opret læg-på-lager/pluk/bevægelse.

 2. I oversigtspanelet Indstillinger skal du vælge Opret pluk (lager). Hvis du vil udskrive en plukliste, skal du vælge i vinduet Udskriv dokument.

 3. Brug felterne Kildedokument og Kildenr. i oversigtspanelet Lageranmodning til at filtrere på bestemte typer dokumenter eller rækker af dokumentnumre. Du kan for eksempel oprette pluk til kun salgsordrer.

 4. Vælg knappen OK. Plukkene fra lager oprettes, og hvis du har markeret feltet Udskriv bilag, udskrives pluklisten.

Bemærk
I grundlæggende lager plukkes montagekomponenter med lagerbevægelser. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Flytte komponenter til et handlingsområde i basislogistik.

I grundlæggende lager plukkes varer, der er monteret til salgsordrer, fra den tilknyttede salgsordre som beskrevet i dette emne. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i Pluk (lager)" i Pluk (lager).

Tip

Se også