Du kan oprette en sag i Microsoft Dynamics NAV, og derefter oprette sagsopgavelinjer og sagsplanlægningslinjer for den. Hvert trin i sagsoprettelsen er udviklet til at give dig en oversigt over og indsigt i, hvordan en sag skrider frem. Du kan f.eks. spore, om du opfylder udpegede milepæle, eller om du overholder tidsplanen for opfyldelse af forventninger til budgettet.

Sådan oprettes en sag

 1. I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.

 2. Hvis du vil oprette et nyt Sagskort, skal du vælge Nyt i gruppen Nyt på fanen Startside.

 3. Angiv et nummer og en beskrivelse til sagen. Hvis du vil gemme sagen, behøver du ikke udfylde de andre felter. Men du skal typisk angive oplysninger for de felter, der er beskrevet i følgende tabel. Dette er de felter, der skal have værdier for at oprette opgaver og planlægningslinjer for sagen.

  Felt Beskrivelse

  Faktureres til kundenr.

  Nødvendig. Indeholder oplysninger om den debitor, der skal faktureres for sagen.

  Status

  Vælg statusindstilling for sagen. På de første stadier, kan du angive Status til Planlægning.

  Sagsbogføringsgruppe

  Tildeler en sag til en bogføringsgruppe til regnskabsformål.

  Startdato

  Giver oplysninger om startdatoen for sagen.

  Bemærk
  Hvis du bruger timeregistreringer i din sag, skal du også tildele et Ansvarlig. Denne person kan godkende timesedler for medarbejderopgaver, der er knyttet til sagen.

 4. Du skal have mindst have én opgave for hver sag, så du kan bogføre den. Hvis du vil definere opgaver for sagen, skal du vælge Sagsopgavelinjer i gruppen Proces under fanen Startside. Tilføj de opgaver, der udgør sagen i vinduet Sagsopgavelinjer. Yderligere oplysninger om oprettelse af sager finder du under Sådan gør du: Oprette opgaver for en sag.

 5. Sagsplanlægningslinjer er der, hvor du kan angive de ressourcer, varer og regnskabsudgifter, der skal knyttes til en sagsopgave. Hvis du vil oprette en planlægningslinje, skal du vælge en sagsopgave, og vælge Sagsplanlægningslinjer i gruppen Proces under fanen Startside. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Oprette sagsplanlægningslinjer.

Tip

Se også