En opgavekø kan have mange poster, som er de opgaver, der administreres og køres i køen. Oplysninger i posten angiver, hvilken codeunit eller rapport der køres, når og hvor ofte posten køres, i hvilken kategori opgaven kører, og hvordan den køres.

Sådan oprettes poster i opgavekøen

 1. I feltet Søg skal du indtaste Opgavekøposter og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg Ny under fanen Startside. Vinduet Kort til opgavekøpost åbnes.

 3. På oversigtspanelet Generelt skal du angive den rapport (kørsel) eller codeunit, du vil køre.

 4. Udfyld andre felter på oversigtspanelet Generelt for at angive et starttidspunkt for opgavekøposten og udløbsdatoen for opgavekøposten.

  Felt Beskrivelse

  Objekttype, der skal aktiveres

  Angiver typen af det objekt, der skal køres: codeunit eller rapport.

  Objekt-id, der skal aktiveres

  Angiver id for codeunit eller rapport.

  Hvis du angiver Rapport som den objekttype, der skal køres, er alle objekt-id'er tilgængelige på listen. Dog kan du kun vælge rapporter, hvis egenskaben ProcessingOnly er indstillet til Ja.

  Bemærk
  Den bruger, der opretter opgavekøposten, skal have et tilladelsessæt med eksplicitte tilladelser til at køre det angivne objekt.

  Parameterstreng

  Angiver en tekststreng, der bruges til at definere eller reducere omfanget af jobbet. Du kan f.eks. angive en dokumenttype, såsom salgsordre. Codeunit skal læse parametrene i dette felt.

  Maks. antal aktiveringsforsøg

  Angiver, hvor mange gange Microsoft Dynamics NAV skal forsøge at køre opgaven, når en kørsel er mislykket.

  Udløbsdato/-tidspunkt

  Angiver den sidste dato og klokkeslæt, hvor opgaven skal køres. Opgaven kører ikke efter denne dato.

  Tidligste startdato/-tidspunkt

  Angiver den første dato og klokkeslæt, hvor opgaven skal køres.

  Prioritet

  Angiver prioriteten for opgavekøposten sammenlignet med andre poster i opgavekøen. Eksempel: 1. Jo lavere værdi, jo højere prioritet. Standardprioriteten er indstillet til 1000.

 5. På oversigtspanelet Gentagelse skal du angive, om opgaven er tilbagevendende, og andre oplysninger, f.eks, hvilken ugedag opgaven skal køres. Som standard køres opgavekøposten én gang, medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Gentaget opgave .

  Vælg knappen OK.

 6. Microsoft Dynamics NAV indstiller den oprindelige status for en opgave til Afvente. Dette giver dig tid til at afslutte opsætningen, inden en opgave køres. Hvis du vil ændre status, skal du under fanen Start i gruppen Proces vælge Angiv status som Klar. Når opgavekøer er konfigureret og kører, giver Microsoft Dynamics NAV dig opdateret statusinformation. Følgende er en liste over de tilgængelige Status-koder:

  • Afvent
  • Klar
  • Igangsat
  • Fejl
  • Færdig

  Når en opgave er afsluttet korrekt, fjernes den fra listen over opgavekøposter, medmindre det er en tilbagevendende opgave. Hvis det er en tilbagevendende opgave, justeres feltet for tidligste start til næste gang, opgaven forventes at køre.

Når du har oprettet poster i opgavekøen , kan du aktivere de opgavekøer, der skal køres.

Bemærk
Hvis du har konfigureret opgavekøer til automatisk kørsel, behøver du ikke aktivere opgavekøen.

Tip

Se også