Du kan oprette nye dataoverflytningsfiler og tilpasse dem til din virksomheds behov. En fil kan dog kun bruges til at overflytte et felt, hvis egenskab FieldClass er indstillet til Normal. Du kan finde flere oplysninger i FieldClass Property.

Hvis du vil vide mere om brug af konfigurationsprocessen, kan du se Sådan administreres virksomhedskonfigurationen i et regneark.

Sådan oprettes en dataoverflytningsfil

 1. I feltet Søg skal du indtaste Konfigurationspakke og derefter vælge det relaterede link.

 2. Markér og åbn den pakke, som du vil bruge til at overflytte data. Under fanen Handlinger skal du vælge Hent tabeller. Vinduet Hent pakketabel åbnes.

 3. I feltet Pakkekode skal du indtaste et tal i tabellen eller vælge en tabel på listen, f.eks. tabel 18 Debitor. Feltet Tabel-id udfyldes automatisk.

 4. Vælg den nye overflytningstabel. På værktøjslinjen Tabeller skal du i menuen Tabel vælge Felter for at åbne vinduet Konfig.pakkefelter.

 5. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet Medtag felt for alle de felter, du ikke vil importere. Under fanen Handlinger kan du også vælge Angiv inkluderede eller Ryd inkluderede.

  Vigtigt
  Hvis afkrydsningsfeltet Medtag felt som standard er markeret, er feltet en del af den primære nøgle. Markeringen bør ikke fjernes. Elles vil der opstå fejl, og posten kan ikke indlæses.

  Vigtigt
  Hvis du medtager et felt, der har en relation til en anden tabel, markeres afkrydsningsfeltet Valider felt automatisk. Validering kan resultere i opdateringen af andre felter i denne og andre tabeller og afvikles i feltnumrenes rækkefølge.

  Der oprettes en ny overflytningstabel .

Tip

Se også