Microsoft Dynamics NAV Rolledefineret klient giver dig mulighed for at tilknytte en note til enhver post i programmet. Hvis du f.eks. har ekstra oplysninger om en salgsordre, der ikke passer i nogen af felterne på salgsordren, skal du skrive en note. Derefter er den tilgængelig i salgsordrevinduet for dig og de kolleger, som kigger på salgsordren.

Du kan få noten til at blive vist som en notifikation i din kollegas rollecenter - eller i dit eget rollecenter som en påmindelse.

Når du og dine kolleger læser notifikationen, kan de åbne salgsordren blot ved at dobbeltklikke på notifikationen.

Sådan oprettes en note, og sådan sendes den som en notifikation

  1. Åbn den relevante post (f.eks. et salgsordre-, vare- eller debitorkort).

  2. Hvis Noter ikke kan ses på siden, kan du tilpasse siden, så faktaboksen Noter vises.

  3. I Noter skal du klikke på Klik her for at oprette en ny note, og klik derefter igen for at placere markøren i tekstfeltet.

  4. Skriv din note.

  5. Indtast et bruger-id (dit eget eller en andens) i feltet Til for at angive, hvem noten er beregnet til.

  6. Marker feltet Informer, hvis du vil sende en notifikation til brugere i feltet Til.

    Hvis Informer er markeret, sendes noten som en notifikation til brugerens Mine notifikationer i rollecenteret.

  7. Klik på Gem.

Tip

Se også