Du kan oprette leads for de salgslaeds du har for dine kontakter. Alle leads skal knyttes til en sælger eller indkøber og skal have en kontakt.

Funktionen forudsætter, at du har defineret salgsprocesser for leads. Du kan finde flere oplysninger i Sådan defineres salgsprocesser for leads.

Du kan orette leads fra vinduet Leadoversigt. Vinduet viser leads for kontakter, kampagner eller sælgere, afhængigt af hvorfra du åbner vinduet Leadoversigt. Følgende procedure viser, hvordan du opretter leads fra sælger-/indkøberkortet.

Sådan oprettes et lead

  1. I feltet Søg skal du angive Sælgere og derefter vælge det relaterede link.

  2. Vælg den sælger, du vil oprette et lead for.

  3. På fanen Naviger skal du i gruppen Sælger vælge Leads og derefter vælge Liste.

  4. I vinduet Leadoversigt skal du på fanen Handlinger i gruppen Generelt vælge Opret lead. Guiden Opret lead åbnes.

  5. Udfyld alle de relevante felter i guidens vinduer.

    Felterne Beskrivelse, Prioritet, Dato, Kontakt, Sælgerkode og Salgsproceskode er obligatoriske og skal udfyldes, før du kan vælge knappen Næste eller Udfør.

  6. Vælg knappen Udfør, når du er færdig med at indtaste oplysninger.

Efter at du har oprettet et lead, kan du aktivere den første fase i salgsprocessen og opdatere leadet.

Tip

Se også