Hvis du har modtaget varer, som f.eks. er lettere beskadigede, eller det ikke er de helt rigtige varer, tilbyder leverandøren muligvis en dekort eller et nedslag i prisen.

Du kan bogføre den nedsatte købspris som et varegebyr på en kreditnota eller en returvareordre og knytte den til den bogførte modtagelse.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bogføre et købsnedslag på basis af en købskreditnota, men du kan benytte samme fremgangsmåde til en købsreturvareordre.

Bemærk
Det anbefales at udskrive en kontrolrapport, før kreditnotaen bogføres.

Sådan oprettes et købsnedslag

 1. I feltet Søg skal du indtaste Købskreditnotaer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Udfyld kreditnotahovedet med oplysningerne om den leverandør, som har ydet købsnedslaget.

 4. På den første købslinje i feltet Type skal du vælge feltet og vælge Gebyr (vare).

 5. Marker det relevante varegebyrnummer i feltet Nummer.

  Du kan oprette et særligt varegebyrnummer, som dækker købsdekorter.

 6. Angiv 1 i feltet Antal.

 7. Indtast beløbet på dekorten i feltet Købspris.

 8. Tildel købsnedslaget som et varegebyr på varerne i den bogførte leverance. Vend derefter tilbage til vinduet Kreditnotaer.

Sådan bogføres et købsnedslag

 1. Vælg Bogfør i gruppen Proces under fanen Startside i vinduet Købskreditnota.

  Hvis du vil udskrive kreditnotaen samtidig med, at du bogfører den, skal du vælge Bogfør og udskriv i stedet for.

 2. Vælg knappen Ja, eller, hvis du bogfører en returordre, vælg Send og fakturer, og vælg OK.

Bemærk
Når du angiver et sagsnummer i feltet Sagsnr. på en købslinje med en vare, oprettes der ikke en varepost. Når dokumentet er bogført, oprettes der kun en sagspost.

Tip

Se også