En produktionsstykliste indeholder masterdata, som beskriver de komponenter og halvfabrikata, som anvendes til fremstilling af en overordnet vare. Så snart der oprettes en produktionsordre for den overordnede vare, bestemmer dens produktionsstykliste beregningen af materialebehov, som repræsenteret i vinduet Prod.ordrekomponenter.

Forudsætninger

Sådan udfyldes hovedet i produktionsstyklisten

 1. Indtast Produktionsstykliste i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Opret en ny produktionsstykliste.

 3. Giv produktionsstyklisten et nummer i feltet Nummer , f.eks. det samme som den overordnede vare.

 4. Giv produktionsstyklisten et navn i feltet Beskrivelse , f.eks. det samme som den overordnede vare.

 5. Vælg enhedskoden for den overordnede vare i feltet Enhedskode.

 6. For at redigere styklisten skal du indstille feltet Status til Ny eller Under udvikling. Du kan aktivere den ved at angive feltet Status til Godkendt.

Sådan udfyldes linjerne i produktionsstyklisten

 1. Vælg, om varen på denne produktionsstyklistelinje er en almindelig vare eller en produktionsstykliste, i feltet Type. Hvis varen på linjen er en produktionsstykliste, skal den findes i forvejen som en godkendt produktionsstykliste.

 2. Søg efter og vælg den pågældende vare eller produktionsstykliste i feltet Nummer, eller skriv den i feltet.

 3. Angiv, hvor mange enheder af varen, der indgår i den overordnede vare, f.eks. fire hjul til en bil, i feltet Antal pr.

 4. Angiv en fast procentdel af komponenterne, der går til spilde under produktionen, i feltet Spildpct. Når komponenterne er klar til forbrug i en frigivet produktionsordre, lægges denne procentdel til det forventede antal i feltet Forbrugsantal i en produktionskladde. Du kan finde flere oplysninger i Sådan registreres forbrug og afgang.

  Bemærk
  Denne spildprocent repræsenterer komponenter, der går til spilde under produktionen, når de tages fra lageret, mens spildprocenten på rutelinjer repræsenterer spild i output, før det lægges på lager.

 5. I feltet Rutebindingskode skal du skrive en kode for at knytte komponenten til en bestemt operation. Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den.

  Rutebindinger mellem operationer og komponenter sikrer, at materialeforbruget ikke bogføres, før det rent faktisk er forbrugt. Desuden giver rutebindinger en procesvisning i vinduet Produktionskladde, hvor komponenter er angivet under den tilknyttede operation. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes rutebindinger.

 6. Hvis vil kopiere linjer fra en eksisterende produktionsstykliste, skal du vælge Kopiér stykliste for at markere de eksisterende linjer i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

 7. Godkend produktionsstyklisten.

 8. Du kan nu knytte den nye produktionsstykliste til kortet for den pågældende overordnede vare. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes varer.

Bemærk
Hvis du vil genberegne varens standardkostpris fra varekort, skal du vælge Produktion og derefter vælge Beregn standardkostpris i gruppen Stykliste under fanen Naviger.

Der er korte vejledninger til produktion i et dokument, som du kan redigere og udskrive i Microsoft Office Word. Filen, der hedder "Quick Guides - Manufacturing Foundation.doc", ligger i dokumentationsmappen i klientinstallationen.

Tip

Se også