Når du bruger købsfakturaer, kan du registrere købte varer og samtidigt opdatere både lager og kreditorer. Du kan også tildele varegebyrer til varer på en faktura eller oprette en separat faktura for varegebyret.

I det følgende forklares, hvordan du udsteder en faktura samtidigt med en varemodtagelse, dvs. at du ikke på forhånd har oprettet en købsrekvisition eller ordre.

Du kan ikke oprette en købsfaktura, hvis ikke du på forhånd har oprettet et kort til den kreditor, der har sendt fakturaen, og et kort til den eller de modtagne varer.

Sådan oprettes købsfakturaer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Købsfaktura og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld feltet Nummer i vinduet Købsfaktura.

  3. Angiv leverandørnummeret i feltet Leverandørnr.

  4. Angiv den dato, der skal stå på de bogførte poster, i feltet Bogføringsdato.

  5. Angiv datoen på kreditorens originale dokument i feltet Bilagsdato. Fakturaforfaldsdatoen og kontantbetalingsdatoen beregnes fra denne dato.

  6. Angiv fakturanummeret på den faktura, du har modtaget fra leverandøren, i feltet Kreditors fakturanr..

  7. Klik på Vare i feltet Type på den første fakturalinje.

  8. Angiv nummeret på den vare, som skal købes, i feltet Nummer.

  9. Angiv varemængden i feltet Antal.

Bemærk
Hvis varen består af en stykliste, kan du udfolde den på linjerne. På den måde vises komponenterne enkeltvist i stedet for samlet i styklisten. For at gøre dette skal du angive nummeret på styklisten i feltet Nummer. Vælg Udfold stykliste i gruppen Funktioner i oversigtspanelet Linjer.

Hvis en leverandør også er registreret som en kontakt i Salg & Marketing, og hvis du har specificeret en interaktionsskabelonkode for købsfakturaer i vinduet Marketingopsætning, registreres interaktionen automatisk i tabellen Interaktionslogpost, når du registrerer interaktionen.

Tip

Se også