Når du opretter direkte leveringer, skal du oprette en købsordrer, der er knyttet til en salgsordre. Købsordren kan oprettes direkte eller indirekte.

Sådan oprettes en købsordre direkte for en direkte levering

  1. Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Opret en ny købsordre.

  3. Udfyld feltet Nummer. Du kan trykke på Enter-tasten for at vælge det næste ledige nummer.

  4. Vælg den leverandør, der skal sende varen i feltet Leverandørnr..

  5. Gå til oversigtspanelet Levering i feltet Sælg til kundenr., og indtast nummeret på den kunde, der er opført på salgsordren.

  6. Under fanen Naviger i gruppen Ordre skal du vælge Direkte levering og derefter Hent salgsordre. Vinduet Ordre - Salgsliste åbnes.

  7. Vælg den salgsordre, du vil bruge til at oprette købsordren, og vælg derefter knappen OK for at oprette købsordren.

Bemærk
Salgsordrelinjen på salgsordren skal have en købskode for Direkte levering.

Hvis varesporing blev tildelt på den tilsvarende salgsordre, vil funktionen Hent salgsordre også kopiere varesporingslinjerne til den nyoprettede købsordre. Du kan se dem på oversigtspanelet Linjer ved at vælge Handlinger og derefter Linje og Varesporingslinjer.

Du kan ikke bogføre en ordre med direkte levering med varesporing, medmindre varesporing er synkroniseret. Serienumre og lotnumre skal være de samme mellem de to relaterede ordrer.

Tip

Se også