Når du opretter direkte leveringer, skal du oprette en købsordrer, der er knyttet til en salgsordre. Købsordren kan oprettes direkte eller indirekte.

Sådan gør du: Oprette en købsordre indirekte for en direkte levering

  1. I feltet Søg skal du indtaste Indkøbskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. Under fanen Handlinger skal du i gruppen Funktioner vælge Direkte levering og derefter vælge Hent salgsordrer. Vinduet Hent salgsordrer vises.

    Du kan angive et filter for at vælge en bestemt salgslinje, som kørslen skal hente. Hvis du ikke angiver et filter, hentes ved kørslen alle salgslinjer, der har en indkøbskode for Direkte levering.

  3. Vælg OK for at eksekvere kørslen.

    Forslagslinjerne i den nyoprettede købsordre vises i indkøbskladden. Vær opmærksom på, at feltet Aktionsmeddelelse indeholder indstillingen Ny, og at feltet Accepter aktionsmeddelelse er markeret.

  4. I vinduet Indkøbskladde under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Udfør aktionsmeddelelse. Vinduet Udfør aktionsmeddelelse - Indk. åbnes. Vælg knappen OK.

  5. Du får vist en meddelelse om, at købsordren er oprettet. Vælg knappen OK.

Bemærk
Hvis varesporing blev tildelt på den tilsvarende salgsordre, vil funktionen Hent salgsordre også kopiere varesporingslinjerne til den nyoprettede købsordre. Du kan se dem på oversigtspanelet Linjer ved at vælge Handlinger og derefter Linje og Varesporingslinjer.

Du kan ikke bogføre en ordre med direkte levering med varesporing, medmindre varesporing er synkroniseret. Serienumre og lotnumre skal være de samme mellem de to relaterede ordrer.

Tip

Se også