Når varer er blevet lagt på plads, og indtil de plukkes til en produktionsordre eller leverance, opbevares de på lagerstedet og indgår i den disponible lagerbeholdning.

Der kan være tilfælde, hvor varer midlertidigt fjernes fra lagerplaceringer, f.eks. fordi de skal fungere som demonstrationsvarer ved en salgspræsentation. Sådanne varer ejes stadig af virksomheden og er en del af lageret, men de er ikke tilgængelige til pluk. De registreres på en specialplacering, som du opretter til formålet; og er teknisk set stadig på lager, selvom de rent fysisk befinder sig på en messe eller i et demonstrationsrum.

Et andet eksempel kan være, at produktionsenheden mod forventning har brug for et par ekstra komponenter til en proces. Du kan plukke varer til produktionsplaceringer ved interne pluk. Når produktionen er færdig, og afgangen er oprettet, bogfører du forbruget af varerne og tømmer produktionsplaceringen, hvilket nedsætter antallet af varer på din lokation.

På samme måde kan der returneres varer til lagerstedet for at blive lagt på plads. Varerne kan f.eks. være blevet taget fra den disponible beholdning til en produktionsordre, men alligevel ikke være brugt til formålet. De kan blive en del af den disponible beholdning igen, hvis du lægger dem på lager på placeringen.

Ved hjælp af valgmulighederne Interne pluk og Interne læg-på-lager-aktiviteter kan du udføre pluk og læg-på-lager-aktiviteter uden at henvise til et bestemt kildedokument. I begge tilfælde kan du nemt angive alle de nødvendige oplysninger til oprettelse af en pluk- eller lagerinstruktion.

Bemærk
Hvis du ikke benytter interne pluk og interne læg-på-lager-aktiviteter, kan du udføre disse reguleringer ved hjælp af metoden til flytning af varer fra placering til placering eller til bogføring af mængdereguleringer på en placering.

Når lokationen bruger styret læg-på-lager og pluk og derfor placeringstyper, kan du ikke manuelt flytte varer ind eller ud af en placering af typen MODTAG, fordi varer, der findes på en placering af typen MODTAG, skal registreres som lagt på lager, før de bliver en del af den tilgængelige lagerbeholdning.

Sådan oprettes et pluk fra interne pluk

  1. I feltet Søg skal du indtaste Internt lagerpluk og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld felterne Nummer og Til placeringskode i oversigtspanelet Generelt. Feltet Til placeringskode angiver den placering, hvor varerne skal hentes. I forbindelse med produktion er denne placering placeringen for indgående produktion eller åben produktion. I andre forbindelser skal du vælge en Til placeringskode med en placeringstype, som ikke bruges til pluk, sandsynligvis en leveranceplacering eller specialplacering.

  3. Vælg en vare i feltet Varenr. , og indtast de antal, der skal plukkes.

  4. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Opret pluk. Der er nu en lagerplukinstruktion klar til en lagermedarbejder.

Sådan oprettes en læg-på-lager-aktivitet fra interne læg-på-lager-aktiviteter

  1. Indtast Intern læg-på-lager-aktivitet i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Udfyld felterne Nummer og Fra placeringskode i oversigtspanelet Generelt. Feltet Fra placeringskode angiver stedet for den placering, som varerne returneres fra til lagerstedet, f.eks. fra produktionsenheden.

  3. Angiv varenumre og antal på linjerne.

  4. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Opret læg-på-lager. Der er nu en læg-på-lager-instruktion klar til en lagermedarbejder.

Tip

Se også